Eth Conselh Generau d’Aran s’aderís ath Centre de Desvolopament Rurau (CEDER)

Ena session extraordinària toti es grops que configuren eth Plen deth Conselh Generau d’Aran (Convergéncia Democratica Aranesa – Partit Nacionalista Aranès, Unitat d’Aran-Progrés Municipal-Partit dels Socialistes de Catalunya e eth Partit Renovador d’Arties e Garòs) an votat a favor dera adesion ath Centre de Desvolopament Rurau (CEDER) Pallars- Ribagorça- Val d’Aran

Plen Extraordinari 19.01.15

Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran celebrat aué en session extraordinària a aprovat iniciauments eth padron crubatòri dera taxa deth servici de recuelhuda domiciliària de lordères e eth sòn tractament entar exercici 2015, er impòrt deth quau ei d’un milion quate cents quinze mil sèt cents cinquanta cinc èuros damb noranta centims (1.415.755,90 €), distribuïdi dera manèra següenta:

MUNICIPI          IMPÒRT ÈUROS 2015     IMPÒRT ÈUROS 2014     Increment respecte padron iniciau 2014
Arres                         6.137,66 €                               5.560,63 €                                           10,38 %
Bausen                      5.971,87 €                              6.359,08 €                                            -6,09 %
Bossòst                 105.665,72 €                          106.086,49 €                                         – 0,40 %
Canejan                    8.458,16 €                               8.525,77 €                                           -0,79 %
Es Bòrdes              26.064,18 €                             24.963,16 €                                             4,41 %
Les                          69.038,08 €                            69.108,98 €                                           -0,10 %
Naut Aran            528.937,93 €                          522.180,95 €                                             1,29 %
Vielha-Mijaran   650.635,62 €                          649.493,31 €                                             0,18 %
Vilamòs                  14.846,68 €                             14.708,38 €                                            0,94 %
TOTAU               1.415.755,90 €                       1.406.986,75 €                               0,62 %

Eth padron s’expausarà ath public pendent eth tèrme d’un (1) mes ar efècte de possibles reclamacions e/o allegacions. Pendent aguest tèrme, eth padron serà a disposicion des persones interessades enes oficines deth Conselh Generau d’Aran e des respectius ajuntaments. Transcorrut aguest tèrme sense cap de reclamacion ne allegacion, es concèptes impositius d’aguest padron esdevieràn definitius sense besonh d’un acòrd ulterior.

Eth Plen a aprovat per unanimitat eth Plec de clausules administratives particulares e es Plecs de prescripcions tecniques particulares qu’an de regir era contractacion dera “Gestion, mantienement, operativitat e explotacion der elipòrt dera Val d’Aran (Betren)”.

Se dispausarà era dubertura deth procediment dubèrt de contractacion, en tot procedir ara publicacion der anònci de licitacion en DOGC e en perfil deth contractant, en tot daurir en aguest moment eth tèrme de quinze (15) dies naturaus entara presentacion d’aufèrtes, cossent damb çò que dispause er article 159 deth Reiau Decret Legistatiu 3/2011, de 14 de noveme, peth quau s’apròve eth Tèxte Rehonut dera Lei de Contractes deth Sector Public.

Per unanimitat de toti es grops an aprovat era adesion deth Conselh Generau d’Aran ath Grop Consòrci Grop d’Accion Locau (GAL) Centre de Desvolopament Rurau (CEDER) PALLARS-RIBAGORÇA”.

En paraules deth sindic d’Aran, Carlos Barrera “eth Conselh Generau d’Aran sollicitèc ath Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dera Generalitat de Catalunya era inclusion per prumèr viatge deth territòri dera Val d’Aran coma ambit territorial elegible entath periòde 2014-2020 laguens des Grops d’Accion Locau (GAL), en ambit dera convocatòria d’ajuts deth programa LEADER (Liaison Entre Actions pour le Développement de l’Economie Rurale) en marc dera politica de coesion dera Union Europèa”

Comments are closed.