Conveni de col•laboració entre la Universitat de Lleida, el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Vielha e Mijaran

udl_cga_vielhamijaran

El síndic d’Aran, Carlos Barrera, juntament amb el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, i l’alcalde de Vielha e Mijaran, Álex Moga, han signat un conveni de col•laboració per tal de desenvolupar accions formatives i de capacitació professional, de difusió cultural, i de recerca relacionada amb els principals sectors econòmics i socials que vertebren la realitat de la Val d’Aran.

Roberto Fernández, és a més l’actual president de totes les universitats publiques de Catalunya (ACUP), membre de la permanent de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) i Catedràtic d’Història i Escriptor especialitzat en el segle XVIII.

El conveni entre el Conselh Generau d’Aran, la Universitat de Lleida, i l’Ajuntament de Vielha i Mijaran té com a eixos fonamentals d’actuació els següents:

a) Promoure la presència d’estudiants de grau i de màster realitzant pràctiques acadèmiques en empreses públiques i privades i en institucions i administracions de la Val d’Aran i de Vielha e Mijaran. De forma especial, i com inici d’aquesta col•laboració, s’impulsarà la realització de pràctiques acadèmiques dels graus d’infermeria, ciència de l’activitat física i l’esport, fisioteràpia, turisme, geografia, administració i direcció d’empreses, educació primària i infantil, i estudis de català i aranès.

b) Desenvolupar activitats de recerca bàsica i, especialment, aplicada en l’àmbit del turisme (concretament en el terreny del turisme de muntanya, cultural i patrimonial, d’esquí, d’esports d’aventura, gastronòmic, ecològic, i d’identitat), per tal de contribuir a consolidar i enfortir les activitats turístiques a la Val d’Aran i a Vielha e Mijaran, assessorant a les administracions territorials i a les empreses del sector. L’interlocutor per a les tres institucions signants d’aquest Conveni, per aquesta acció, serà, una vegada estigui en funcionament, la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya de la Diputació de Lleida-Universitat de Lleida. Entre les seves actuacions estarà la de constituir un Observatori del Turisme de la Val d’Aran i del Pirineu lleidatà, que s’ubicarà a la població de Vielha i Mijaran.

c) Impulsar i afavorir el coneixement, ensenyament i difusió de la llengua i la literatura aranesa, que és la llengua pròpia i oficial de la Val d’Aran, segons reconeix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. L’interlocutor per a les tres institucions signants d’aquest Conveni per aquestes actuacions serà la Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida.

d) Promoure activitats que es realitzin a la Val d’Aran i a Vielha Mijaran de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida. Les institucions signants del present Conveni treballaran per organitzar anualment com a mínim un curs, simpòsium o jornada dins del marc de la Universitat d’Estiu, al voltant de temàtiques que siguin d’interès per a les administracions i l’economia i la societat aranesa.

e) Recolzar el desenvolupament d’activitats de difusió cultural com ara les Aules d’Extensió Universitària per a Gent Gran. A partir que es constitueixi en el propi territori un nucli de ciutadans/nes interessats/des a impulsar, organitzar, participar i assistir a aquestes activitats culturals.

f) Àmbit pròpri de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran: Recolzar la creació de la Taula del Progrés de Vielha, que permetrà a la capital de l’Aran treballar i profunditzar sota els eixos estratègics que es marquin des del propi Ajuntament. Els tres eixos inicials a treballar seran: la potenciació turística del municipi; la sostenibilitat; i la Internacionalització.

En paraules del síndic d’Aran, Carlos Barrera, “la col•laboració entre el Conselh Generau d’Aran, la Universitat de Lleida, i l’Ajuntament de Vielha Mijaran, constitueix una evident garantia per a què les sinèrgies entre l’ensenyament i la recerca universitària, les actuacions de les administracions territorials, i les necessitats de formació i de coneixement de la societat d’aquests territoris conflueixin, per consolidar i enfortir el seu desenvolupament econòmic, social, professional i cultural”.

El Conselh Generau de l’Aran, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i la Universitat de Lleida estudiaran la viabilitat de què la UdL disposi d’un espai permanent i adequat per tal de facilitar activitats d’orientació, formació i difusió relacionades amb els eixos prioritaris d’actuació emmarcats en el present Conveni.

El present Conveni té una vigència de quatre anys naturals, prorrogant-se automàticament per períodes.

Es crearà la Comissió de Seguiment del Conveni que es reunirà almenys una vegada l’any amb la màxima representació institucional. Aquesta Comissió estarà formada per dos representants de cadascuna de les institucions que signen aquest conveni.

Comments are closed.