La Síndica

20190618_GKMPH_0852
20190618_GKMPH_0852

Maria Vergés

SINDICA D’ARAN

Tal i como estableix la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, la Síndica és la màxima autoritat del Govern i de l’Administració de l’Aran.

La Síndica té la més alta representació del Conselh Generau d’Aran.

També té la representació ordinària de la Generalitat de Catalunya a l’Aran.

La Síndica és elegida pel Ple en els termes que disposa aquesta llei.