El Conselh

cabecera-conselh

El Conselh Generau d’Aran és l’institució principal de govern de la Vall d’Aran. El formen el Síndic, el Ple i la Comissió d’Auditors de Comptes. Constitueix l’estructura administrativa pròpia de la Vall d’Aran establerta per la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sota el règim especial de la Vall d’Aran.

El Conselh Generau és competent en les matèries que s’inclouen en la llei reguladora del règim especial i la resta de lleis aprovades pel Parlament i les facultats que la pròpia llei li atribueix.

La llengua occitana, denominada aranès a la Vall d’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, així com està establert a l’Estatut d’Autonomia del 2006.

El Conselh Generau té plena competència en tot el què fa referència al foment i a l’ensenyament del aranès i de la seva cultura d’acord amb les normes de caràcter general vigents a tota Catalunya en el terreny de la política lingüística i educativa.

Competencies

 • Sanitat
 • Serveis Socials
 • Turisme
 • Protecció, manteniment i administració del seu llegat històric i artístic.
 • Protecció de la natura, muntanya i vies forestals
 • Agricultura, bestiar, pesca, caça i recursos forestals
 •  Rescats i extinció d’incendis
 • Joventut
 • Lleure i temps lliure
 • Esports
 • Medi ambient
 • Recollida i tractament de residus sòlids
 • Higiene i salut pública
 • Carreteres locals
 • Transport interior de viatgers
 • Artesania