El Conselh Generau d’Aran, amb la col•laboració del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, restaura la imatge gòtica de Sant Joan Baptista

sant joan baptista1

 

El passat dia 5 de maig va tornar a la Val d’Aran la imatge gòtica de Sant Joan Baptista (s. XIV), titular del santuari de Sant Joan d’Arròs i Vila que el Conselh Generau d’Aran, juntament amb d’altres sis imatges gòtiques araneses -la Mare de Déu d’Arròs, el Sant Jaume i el Sant Esteve d’Arties, el Sant Pere d’Escunhau i la Mare de Déu i el Sant Esteve de Tredòs- va portar per restaurar l’any 2016 al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, a Valldoreix (Barcelona), acollint-se a una subvenció de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs de restauració han consistit en la desinfecció preventiva de l’obra i, confirmada l’existència de policromia més antiga sota el “repint” modern, s’ha procedit a l’eliminació d’aquest.

S’ha pogut comprovar que aquesta policromia subjacent al descobriment, és de força major qualitat i que en part, possiblement es tracti de l’originària.

Consisteix en una túnica daurada, en el cabell marró de barba i del cap i en les restes de la carnació. En cas de la cara, on les restes de policromia eren força escasses, s’ha optat per una reintegració de les llacunes per tal que aquestes no distorsionen la visualització de la imatge.

El diumenge dia 7 de maig, la imatge restaurada del Sant Joan Baptista va poder presidir la romeria que habitualment es celebra en el seu honor. Les altres imatges és previst que retornin a la Val d’Aran en el mes de juny.

 

 

 

 

Vielha, 12 de maig de 2017

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan

Comments are closed.