Generalitat i Conselh presentaran al·legacions a l’estudi de millora de la N-230 del Ministerio de Fomento

Vielha, 27 de febrer de 2018.- El sindic d’Aran, Carlos Barrera i el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Ricard Font, van mantenir una reunió a la seu del departament el passat divendres per tractar aspectes relacionats amb la carretera N-230.

El sindic d’Aran, va fer a mans del secretari d’Infraestructures i Mobilitat l’estudi presentat a la Diputació de Lleida així com a la resta d’ajuntaments afectats pel traçat de la carretera N-230, elaborat pel Conselh Generau d’Aran per a les millores d’aquesta carretera des del Pas d’Aran fins a la boca sud del túnel de Vielha.

El síndic i el secretari d’Infraestructures, van acordar que el departament de Territori i Sostenibilitat i el Conselh Generau d’Aran, presentaran al·legacions conjuntes a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del tram de 45 quilòmetres entre Sopeira (Osca) i la boca sud del túnel de Vielha elaborat pel Ministerio de Fomento que es troba en període d’informació pública fins al dia 8 de març.

Entre d’altres aspectes, Conselh i Generalitat demanaran al Ministerio de Fomento d’afegir a l’estudi de millores de la carretera el tram que va des del quilòmetre 96’5 (Pas d’Aran) fins al 107 (Sopeira) que l’estudi del Ministerio deixa fora d’aquestes millores.

L’estudi del Ministerio de Fomento contempla la millora del tram més perillós de la N-230, entre la localitat aragonesa de Sopeira i la boca sud del túnel de Vielha, valorat en 295 milions d’euros. Per contra el territori considera que l’opció més adient per resoldre l’actual problemàtica d’aquest tram de la carretera N-230 és l’alternativa 1 del Ministerio de Fomento valorada en 363.500.000 €.

Una altra de les peticions per part del Conselh Generau d’Aran és assolir el suport de la Generalitat a les al·legacions presentades des de l’Aran. El sindic d’Aran, també li va confirmar al secretari d’Infraestructures i Mobilitat que el Conselh Generau donarà suport a les al·legacions presentades per la resta de municipis afectats, ja que aquesta problemàtica és la que ha motivat l’estudi del Ministerio de Fomento, i és comuna a tots.

 

 

Comments are closed.