Has detectat un habitatge d’ús turístic il·legal en la teva finca? Informa’ns

Si detectes que a la teva finca hi ha habitatges d'ús turístic sense llicència, ens en pots enviar l'adreça per mitjà d'aquest formulari, que també pots fer servir per notificar molèsties per soroll o aldarulls que hi tinguin lloc. En aquest darrer cas, és millor que ho cominiquis al telèfon 092 en el moment en què es produeixin.
(Els camps assenyalats amb(*) són obligatoris)

 

Missatge

Adjuntar arxiu:

 

Característiques de la petició

 

Tipus de via*:

Nom de la via*:

N.*:

Pis:

Porta:

 

Incidències habitatges d'ús turístic*

 

Telèfon de contacte(9 dígits)*

 

Data (dd/mm/aaaa)*

 

Hora (hh:mm)*

 

Dades personals*

Nombre*:

1rcognom*:

2rcognom:

Tipus document*:

Núm. document*:

Any de naixement:

 

HomeDona

 

Dades de resposta

Correu electrònic*:

Confirmar correu electrònic*:

Idioma*:

 

Protecció de dades

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà, amb la finalitat de gestionar el tràmit o servei sol·licitat. També poden ser incorporades en altres fitxers del Conselh Generau d'Aran, d'acord amb la normativa vigent, la relació dels quals i les seves finalitats poden ser consultades.

Per poder-vos prestar un millor servei d'informació i atenció ciutadana, multicanal i personalitzat, també s'integrarà al fitxer Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà determinades dades actualment recollides en diferents fitxers legals del Conselh Generau d'Aran. Podeu consultar el detall de les millores que incorpora aquest servei i la relació de dades que es recolliran juntament amb la finalitat prevista. No es cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona ho autoritzi expressament. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General del Conselh Generau d'Aran: Passeg dera Libertat, 16  25530 Vielha (Val d’Aran)

 

 

captcha