Has estat client d’un habitatge d’ús turístic il·legal? Informa’ns

1. Adreça de l'habitatge d'ús turístic.*

 

2. Com l'has contractat, a través d'un particular o una plataforma?*

ParticularPlataforma

3. Quin preu per nit t'han cobrat?*

 

4. Sabies, quan has fet el tràmit de contractació, que era un allotjament turístic il·legal?*

SiNo

5. Quines indicacions t'han donat per tal d'evitar la tasca inspectora municipal?*

(que diguis que te l'ha deixat un amic, que no obris la porta...)

6. Adjunta'ns una prova del contracte mitjançant una fotografia o arxiu pdf.*

(max. 3mb)

7. Identifica't.

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Serveis d'Informació i Atenció al del Conselh Generau d'Aran, amb la finalitat de gestionar el tràmit d’informació d’un habitatge d’us turístic. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General del Conselh Generau d'Aran: Passeg dera Libertat, 16  25530 Vielha (Val d’Aran), indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans amb la finalitat descrita en el paràgraf anterior.

captcha