L’Oficina de Joventut del Conselh Generau donarà suport a les famílies per sol·licitar les beques del Ministeri d’Educació

 

 

Aquestes beques de caràcter general pel curs acadèmic 2021-2022, estan destinades pels estudiants que cursen estudis postobligatoris

El Conselh Generau d’Aran, a través de l’Oficina de Joventut de la Val d’Aran donarà informació i assessorament de la convocatòria de beques de caràcter general pel curs 2021/2022, del Ministeri d’Educació. L’objectiu és facilitar als estudiants/es i a les famílies la tramitació d’aquestes ajudes durant tot el procés de la sol·licitud, per presentar tota la documentació dins dels terminis establerts pel Ministeri.

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER ESTUDIANTS DE CURSOS POST OBLIGATORIS I SUPERIORS NO UNIVERSITARIS:

Les beques es convoquen pels estudis de:

– Batxillerat
– Formació Professional
– Ensenyaments artístics superiors i professionals
– Ensenyaments esportius
– Estudis religiosos superiors
– Estudis d’idiomes realitzats a escoles oficials
– Curs d’accés i preparació per les proves d’accés a la Formació Professional impartits pels centres públics i concertats
– Formació professional bàsica

Requisits generals necessaris:

– Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea.
– No estar en possessió o no tenir els requisits legals per l’obtenció d’un títol del mateix o superior nivell pel qual es sol·licita la beca.
– Complir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

Requisits acadèmics:

– Estar matriculat en el 2021/2022 del curs complert o als mòduls que determina la convocatòria d’un dels ensenyaments anomenats anteriorment.
– Es tindran en el compte les notes mitges dels cursos anteriors.
Requisits econòmics:
– No passar els límits de la renda i patrimoni familiar establert en la convocatòria.

Sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de completar mitjançant el formulari accessible via internet a través de la seu electrònica del Departament a l’adreça:
https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

No cal aportar documentació, només en determinades situacions es tindrà que aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari. A més, per emplenar correctament el formulari és necessari tenir la següent documentació:

– DNI de tots els membres computables de la família
– Número de compte bancari (el sol·licitant ha de ser titular o cotitular)
– Matrícula del curs 2021/2022
– Dades del curs anterior (nom i localitat del centre on es van realitzar els estudis l’any anterior o l’últim han estudiat)
– Si l’estudiant roman fora del domicili familiar pendent el curs escolar:
O Contracte de lloguer
o Dades de la residència (nom, adreça, CIF/NIF, import)
– Títol de família nombrosa
– Resolució de reconeixement del discapacitat (s’hi ha algun germà o germana afectada)
– Germà/na universitaris, dades de la universitat on estudiï.

El terme de presentació de les sol·licituds és fins al 30 de setembre 2021

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER ESTUDIANTS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS:

Les beques es convoquen pels següents estudis:

– Ensenyaments universitaris de Grau i de Màster
– Curs de preparació per l’accés a la universitat de majors de 25 anys impartits per universitats públiques.

Requisits generals:

– Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea.
– No estar en possessió o no tenir els requisits legals per l’obtenció d’un títol del mateix o superior nivell pel qual se sol·licita la beca.
– Complir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

Requisits acadèmics:

– Estar matriculat en el 2021/2022 de 60 crèdits en els estudis.
– Per estudiants de primer any, es tindrà en el compte la nota d’accés a la universitat.
– Per estudiants de segon curs, tenir aprovat els crèdits i el rendiment acadèmic establert en la convocatòria.

Requisits econòmics:

– No passar els límits de la renda i patrimoni familiar establert en la convocatòria.
Sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de completar mitjançant el formulari accessible via internet a través de la seu electrònica del Departament a l’adreça:
https://www.mecd.gob.el/abast-mecd/

No cal aportar documentació, només en determinades situacions es tindrà que aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari. A més, per emplenar correctament el formulari és necessari tenir la següent documentació:

– DNI de tots els membres computables de la família
– Número de compte bancari (el sol·licitant ha de ser titular o cotitular)
– Matrícula del curs 2021/2022
– Dades del curs anterior (nom i localitat del centre on es van realitzar els estudis l’any anterior o l’últim han estudiat)
– Per estudiants de primer curs la nota d’accés a la universitat
– Si l’estudiant roman fora del domicili familiar pendent el curs escolar:
O Contracte de lloguer
o Dades de la residència (nom, adreça, CIF/NIF, import)
– Títol de família nombrosa
– Resolució de reconeixement del discapacitat (s’hi ha algun germà o germana afectada)
– Germà/na universitaris, dades de la universitat on estudiï.

El terme de presentació de les sol·licituds és fins a la 14 d’octubre de 2021.

Per més informació i sol·licitar aquesta beca es poden adreçar a l’Oficina Joventut de la Val d’Aran amb cita prèvia, situada al Carrer Major 36, en horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 08h00 a 15h00. Telèfons: 973640625; 680415451. Mail: joenessa@aran.org

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web que ha elaborat el ministeri per la convocatòria de les beques:
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

 

 

 

Vielha, 12 d’agost de 2021

Comments are closed.