Sol•licitud de les ajudes de la Política Agrària Comunitària a través de la DUN 2018

• El Conselh Generau d’Aran, a través del seu Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural, ha atès al 97% dels ramaders que sol•liciten les ajudes.

• Les sol•licituds d’ajuts s’han de presentar abans del 30 d’abril i les modificacions fins el 30 de maig.

 

Dins del programa de mesures de suport al sector ramader, els dies 17 i 18 d’abril s’han desplaçat a la Val d’Aran els tècnics d’una empresa dedicada a l’assessorament agrícola i ramader per realitzar la Declaració Única Agrària (DUN) 2018.

Des de la seu del Conselh Generau d’Aran, a través del seu Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural, s’han atès al 97% dels ramaders que sol•liciten les ajudes de la Política Agrària Comunitària a través de la DUN 2018 a la Val d’Aran.

El Conselh Generau d’Aran ha col•laborat amb un cofinançament del 70% de l’import total de la realització de les sol•licituds.

La Declaració Única Agrària (DUN) és una declaració anual obligatòria que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya.

Ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, d’acord amb el SIGPAC, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació.

Les sol•licituds d’ajuts s’han de presentar abans del 30 d’abril i les modificacions fins el 30 de maig.

 

 

 

 

Vielha, 18 d’abril de 2018

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan

Comments are closed.