PROJECTE “CONSERVACIÓ D’ACCESSOS AL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA VAL D’ARAN”

Aquesta actuació consisteix en la conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Aran, i la promoció i desenvolupament de les nostres àrees naturals.

El patrimoni natural i cultural de l’Aran és, sense cap mena de dubte, el nostre principal valor turístic, i per tant de generació econòmica, durant els mesos d’abril a novembre. La seva conservació i posada en valor significa per l’Aran la continuació del nostre desenvolupament turístic, la desestacionalització de la nostra oferta i la generació d’ocupació.

Aquest projecte inclou actuacions en la totalitat del territori de l’Aran, tractant-se, doncs, d’un projecte de reequilibri territorial.

Concretament les actuacions incloses són:

  • Accés de Vilamòs a l’esglèsia de St. Joan d’Arròs.

  • Accés al Saut deth Pish (Varradòs)

  • Accés Uelhs deth Joeu (Artiga de Lin)

  • Accés Valarties

  • Accés a l’entorn de les mines Victòria i Margalida des de Bossòst

  • Accés a Aiguamòg a parc Nacional d’Aigüestortes

El total del projecte és de 1.592.027,04 €, amb un cost elegible de 1.315.724,82 €, dels quals els Fons Europeus FEDER financen un total de 657.862,41 €, la Diputació de Lleida un total de 328.931,20 i el Conselh Generau d’Aran la resta per un import de 605.233,43 €.