3.000 nens i nenes participen en les activitats que organitza el Consell Esportiu de la Val d’Aran

 

Luís Carlos Medina, conselhèr d’Esports d’Aran, i Maria José Estévez, presidenta del Consell Esportiu de la Val d’Aran, han signat un conveni per donar compliment al marc de col•laboració entre el Conselh Generau d’Aran i el Consell Esportiu de la Val d’Aran per fomentar i coordinar l’esport en edat escolar (4-18 anys).

L’aportació econòmica del Conselh Generau d’Aran per l’exercici 2018 serà 12.000 € pel finançament de les activitats que duu a terme el Consell Esportiu de la Val d’Aran en l’exercici 2018.

El conselhèr d’Esports d’Aran, Luís Carlos Medina, ha manifestat: “El Conselh Generau d’Aran, com a govern del territori aranès, vol col•laborar amb l’esport en tots els seus àmbits, especialment en el foment dels esports propis com instruments educatius i de desenvolupament personal i professional de les persones pel qual, entre d’altres, ha signat un conveni amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya pel foment de l’esport”.

Per la seva part, Maria José Estévez, presidenta del Consell Esportiu de la Val d’Aran ha assenyalat: “El Consell Esportiu de la Val d’Aran té com a principals objectius el foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins del territori, partint de la premissa que mitjançant els valors educatius i formatius implícits en l’esport, es poden transmetre valors positius per la nostra societat com acceptació de les regles, el civisme, el treball en l’equip, el respecte, la tolerància, el diàleg i la comprensió”.

Les activitats que responen a la seva finalitat són coordinar, i si cal organitzar, les activitats esportives en edat escolar, entre les quals destaca l’Esport Blanc, on les alumnes de 3r i 4rt de primària de tota la Val d’Aran (uns 180 nens) durant el 2n trimestre desenvolupen els esports de neu a l’estació d’esquí aranesa de Baqueira Beret.

També hi han Jocs Esportius Escolars o les activitats esportives extraescolars que pretenen el foment de l’esport. Així mateix, entre d’altres, poden assessorar i coordinar les entitats que realitzin activitat esportiva pròpia, col•laborar per tal de buscar de millorar la pràctica esportiva, promoure plans per la millor utilització de les instal•lacions esportives i dels serveis complementaris, així com executar o gestionar la política esportiva del territori segons convenis establits amb les entitats públiques o privades competents.

 

 

El Consell Esportiu de la Val d’Aran té com òrgan de govern l’Assemblea General, que és l’òrgan superior de participació i representació, i ha d’estar integrada pel Consell Generau d’Aran, els ajuntaments, els centres docents, els clubs, les associacions i federacions esportives, i d’altres entitats del territori relacionades amb l’esport. Aquesta circumstància ha de permetre que el Consell Esportiu sigui una veritable entitat integradora de tota l’activitat esportiva i convertint-se així en el motor bàsic de l’esport en edat escolar.

 

 

 

 

Vielha, 27 d’agost de 2018

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan

Comments are closed.