Acord per la Gestió Integral d’Emergències a l’Aran

Vielha, 10 de maig de 2019.- Després de tres anys de llargues negociacions el passat dia 6 de maig a la reunió de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat-Conselh Generau d’Aran es va assolir l’acord d’ampliació del finançament per fer realitat el nou model de gestió d’Emergències a l’Aran.

L’estructura ja creada en aquests darrers mesos, anomenada Pompièrs e Emergències, aglutina els serveis de Transport Sanitari, Prevenció i Extinció d’Incendis, Rescats en Muntanya i Protecció Civil, per tant un model singular de gestió integral de les emergències a l’Estat Espanyol.

Una de les principals dificultats ha estat el finançament d’aquesta estructura pel que fa a la cartera de la Prevenció i Extinció d’incendis i Salvaments.

Les parts negociadores van acordar adoptar un criteri de despeses econòmiques similar al que s’aplica en d’altres llocs amb territori i estructures semblants a les que té la Val d’Aran. Un parc principal (Vielha) assimilat a un parc de bombers funcionaris, i dos parcs (Les i Bossòst) assimilats de bombers voluntaris.

S’acorda també, l’establiment d’un període transitori on el Conselh Generau d’Aran crearà de forma periòdica (4 anys) la seva estructura, tant de recursos humans, com de renovació i adquisició de vehicles i equipaments. Serà a partir d’aquest període on el Conselh Generau desenvoluparà plenament les seves competències que li atorga la Llei d’Aran en aquesta matèria.

Aquest acord contempla que durant el període 2019-2022 les substitucions de vehicles destinats a la cartera de Pompièrs, continuaran estant finançats per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat, aplicant els mateixos criteris tècnics que aquesta adopti per a la resta de territoris de Catalunya.

Dins del període transitori es preveu l’adaptació i incorporació de personal. Actualment s’està definint el sistema d’incorporació del pompièr amb vehicle laboral. Evidentment, el sistema posarà en valor els aspectes que han fonamentat l’existència del col·lectiu de Pompièrs d’Aran.

La previsió és que a 31 de desembre de 2022 el finançament negociat, que per aquest motiu es farà des de la Generalitat de Catalunya en matèria de Prevenció i Extinció d’Incendis i salvaments per a l’estructura de Pompièrs Emergències sigui de 3.529.248, 59 € per any.

Les parts han acordat que en el període transitori, el comandament correspongui a un funcionari amb la categoria d’inspector del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, i que el Conselh reconeixerà amb la denominació de Major. La resta del personal tindrà vinculació laboral.

Un cop superat el període transitori i incorporat el personal depenent del Conselh Generau d’Aran, la figura del Major recaurà en un funcionari del Conselh Generau adscrit a Pompièrs Emergències.

En quant al transport Sanitari es manté el mateix ritme de substitució i incorporació de noves ambulàncies d’acord amb els requeriments legals de la seva vida útil (10 anys). Cal recordar que el Transport Sanitari forma part d’un traspàs de competències específic, a banda de l’acord al que s’està fent referència.

En el proper Ple del Conselh Generau d’Aran s’actualitzarà la relació de llocs de treball per formalitzar la figura de Major que en aquest període transitori ostentarà un inspector del Cos de Bombers de la Generalitat, gran coneixedor de la singularitat del dispositiu de resposta a les emergències a l’Aran.

Finalment, recordar que en aquest sentit el proper 22 de maig, el conseller de d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Sr. Miquel Buch, visitarà les instal·lacions de Pompièrs Emergències i signaran, juntament amb el síndic d’Aran, Carlos Barrera, l’acord formalitzat en la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Conselh Generau d’Aran del passat 6 de maig.

 

Comments are closed.