Agroalimentació

Grup groc – Aurelio

 

FACTORS RELACIONALS

 • Potenciar la unió o associació del sector productiu

 

ESTRATÈGIA DE SUPORT Al SECTOR PRODUCTIU I TRANSFORMADOR vinculat a la MARCA DE GARANTIA

 • Reorientar la marca de garantia perquè sigui més útil als productors: gratuïta inicialment, proporcionada a la grandària del productor
 • Marca de Garantia com a eina de protecció dels productes de la Vall
 • Considerar herois als productors actuals i tractar d’ajudar-los al màxim en les seves necessitats
 • Utilitzar la marca de Garantia per a aconseguir una alta qualitat del producte local

 

IMPULS DE NOVES ESTRATÈGIES DE COMERCIALITZACIÓ

 • Crear una plataforma de e-commerce per a producte local des de la iniciativa privada
  (garantia de compromís, viabilitat i menor cost de diners públics)
 • Adequar la capacitat de producció i subministrament a la demanda sense descartar absències planificades per no ser capaces d’atendre puntes de demanda
 • Subministrar al canal restauració i botiga de producte de la Vall
 • Fomentar els mercats de producte de la Vall per a donar visibilitat i aconseguir una experiència al visitant per la seva estètica i atractiu

 

SUPORT Al EMPRENEDOR RAMADER, PRODUCTOR I TRANSFORMADOR

 • Oferir ajudes, facilitats a les personas que vulguin emprendre en el sector agroalimentari: terres, impostos, canals comercials, espais com a naus, obradors col·lectius, etc.

Grup verd – Sílvia i Clara

 

FORMACIÓ I FOMENT DE LA CULTURA PRODUCTIVA

 • Oferir una formació agrícola a la val d’aran
 • Veure models de territoris veïns
 • (Col·lectiu a Bausen) aprofitar /recuperar coneixement persones de la vall
 • Er renéixer el sentiment de poble –solidaritat
 • Involucrar gent gran del territori
 • Creació d’horts comunitaris
 • Crear una estratègia de futur permacultura als pobles
 • Poder impulsar una cooperativa del sector primari i de venda/consum
 • Creació d’un viver

 

ACCÉS I DISPONIBILITAT DE TERRES

 • Facilitar l’accés a la terra
 • Incentius fiscals per a les persones que arrendin les terres
 • Donar facilitats des de les admin. x activar les terres i fer de mediadors entre propietaris i potencials arrendataris
 • Perdonar impostos o mesures de discriminació positiva per als propietaris que arrendin les terres
 • Crear una borsa de terres i que a través d’aquesta es gestionin les mesures anteriors

 

NOVES PRODUCCIONS

 • Explotar les potencialitats del clima de muntanya
 • Gestió forestal i aprofitament del bosc – gran potencial – fusta
 • Aprofitar que a la vall es mantenen 4 estacions diferenciades
 • Recollida selectiva de residus orgànics per a la generació d’adob

Grup Lila – Anna i Clara

 

ACCÉS I DISPONIBILITAT DE TERRES

 • Recuperació de terres
 • Fer un banc de terres i fer un servei d’intermediari per generar confiança

 

ACOMPANYAMENT A EMPRESES I EMPRENEDORS

 • Caldria fer formació per al sector i als emprendedors
 • Crear un servei d’acompanyament a emprenedors agroalimentaris  per a fer pla d’empresa

 

ESTRATÈGIA I VALORS DE MARCA

 • La marca de garantia hauria d’evolucionar i a banda de garantir que està elaborat a l’aran també hauria de garantir qualitat
 • La marca de garantia hauria de crear uns espais de trobada i treball conjunt per tal de crear sinèrgies
 • La marca no hauria de marcar on es venen els productes. caldria que cada productor fixi la seva estratègia comercial i que la marca li doni suport
 • Prioritzar la producció ecològica i crear una  marca verda
 • Fomentar producció ecològica i envasos sostenibles

 

INTEGRACIÓ DEL SECTOR

 • Crear un obrador comunitari – centre de transformació. sobretot per potenciar les noves activitats i consolidar-se
 • Que es pugui fer una cooperativa de productors que sigui la que porti a terme el centre de transformació col·lectiu

 

ESTRATÈGIES GLOBALS AMB  INCIDÈNCIA EN EL SECTOR

 • Fixar població ja que a l’estiu podrien treballar al sector agroalimentari (recollida de fruita, etc.). tot i que caldria treballar el problema de la vivenda ja que els lloguers són alts i mobilitat

 

NOVES PRODUCCIONS

 • Profitar era carn de caça entà generar productes agroalimentaris e entara restauracion

Grup blau – Eva i Ruth

 

ACCÉS I DISPONIBILITAT DE TERRES

 • Accés a terres

 

ESTRATÈGIA DE SUPORT AL SECTOR  PRODUCTIU I TRANSFORMADOR

 • Suport a la creació de noves empreses i suport a les existent
 • Identificació de posibles estratègies comercials compartides
 • Anàlisi del mercat en el context de crisi: canvi d’hàbits de consum i valors

 

COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

 • Flexibilització urbanística per acollir (noves) instal·lacions ramaderes

 

INTEGRACIÓ DEL SECTOR

 • Enfortiment de xarxa entre productors, restauradors, comerços
 • Cooperativisme (com a eina d’unió d’interessos

 

DIGNIFICACIÓ SECTOR RAMADER

 • Dignificar el sector ramader