Alliberats 100 exemplars de cavilat al riu Garona

 

Unes quaranta persones han participat en l’alliberació de 100 exemplars de cavilat al riu Garona.

 

 

El cavilat o cullereta (Cottus hispaniolensis) és un peix petit que ocupa rius i torrents d’alta muntanya, on conviu amb la truita comuna (Salmo trutta). És una espècie endèmica de la vessant nord dels Pirineus i, més en concret, de la conca de la Garona, incloent la Val d’Aran, on actualment es troba extremadament amenaçada a causa del baix número d’individus i a l’aïllament respecte a la resta de poblacions de la conca. Només és present en uns pocs trams, amb densitats força baixes.

 

Els cavilats alliberats al Garona van néixer al Centre Camadoca de Santa Maria de Merlès i es realitzaran més alliberaments durant aquest any 2019.

L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) té un programa d’estudi de la biologia de l’espècie i cria en captivitat des del 2006. Durant el projecte s’han alliberat més 400 exemplars en total, que han servit per recuperar poblacions després de les riuades del 2013.

ADEFFA té signat un conveni de col•laboració amb el Conselh Generau d’Aran des del 2016 per la conservació de l’espècie. S’han realitzat treballs de divulgació i educació ambiental durant l’alliberament dels exemplars per part de Verd e Blu. El projecte compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

 

 

 

 

 

Vielha, 17 de mai de 2019

Comments are closed.