Aprovació definitiva de la regulació de Bordes i Cabanes a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran

Vielha, 27 d’abril de 2018.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran, reunida avui, ha aprovat definitivament la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament relatives a la regulació de la preservació i recuperació de les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable, aplicables als municipis d’Arres, Bausen, Bossòst, Es Bòrdes, Canejan, Les, Vielha e Mijaran, Vilamòs, i Naut Aran, per adaptar-les a les determinacions del vigent Pla Director Urbanístic de la Val d’Aran. La normativa regirà sobre les bordes i cabanes anteriors a l’any 1969 en cas de Naut Aran, i de l’any 1982 a la resta del territori.

En finalitzar la sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme, el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha destacat l’excel·lent feina feta durant aquests anys pel Conselh Generau d’Aran en coordinació amb els ajuntaments aranesos, per a l’aprovació d’aquesta nova regulació de les bordes i cabanes, afegint que és una bona notícia perquè la gent de l’Aran pugui gaudir de l’ús lúdic-familiar d’aquestes construccions. Agustí Serra, ha volgut remarcar però, que en cap cas aquesta regulació permet destinar les bordes i cabanes a l’ús com habitatge.

Per la seva part el sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat que l’aprovació normativa d’avui, desprès de 7 anys de treball, ha resolt la voluntat unànime de possibilitar una solució legal al conflicte que afectava a un gran nombre de propietaris que havien intervingut en la seva borda o cabana, sense tenir cap cobertura legal i segon, així mateix pacificar socialment aquest problema que no té res a veure amb les edificacions de nova planta.

El sindic d’Aran, ha destacat que la regulació comporta la creació d’una Comissió de Seguiment integrada pel Conselh Generau i els ajuntaments que vetllarà pel seguiment i l’evolució de l’aplicació de la normativa. Aquesta comissió es reunirà una vegada a l’any.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar el PDU el mes de juny de 2010 i el va modificar el 2014, entre d’altres, per fixar els criteris d’ús i recuperació de les construccions agro-ramaderes i afavorir-ne la preservació per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.

Per impulsar la recuperació del patrimoni rural, el PDU vetlla per a què aquestes construccions en sòl no urbanitzable mantinguin el caràcter no residencial i obre, alhora, un ventall de noves possibilitats per impulsar-ne la reconstrucció. Aquests criteris van ser consensuats pel Departament de Territori, els ajuntaments de la Val d’Aran, el Conselh Generau d’Aran, el col·lectiu de tècnics amb presència a l’Aran i la Comissió d’Auvitatge (Patrimoni) de l’Aran.

Desprès de moltes reunions tècniques es va consensuar la definició d’us lúdic familiar, per motivar dos aspectes fonamentals del què representen les bordes i cabanes de muntanya, com a patrimoni cultural i econòmic, recordant segles endarrere, i l’ús de pervivència que aquestes edificacions representaven per a l’economia de les famílies, permetent l’aprofitament agrícola i ramader d’alta muntanya.

Així, a partir d’ara, els ajuntaments podran autoritzar les intervencions de manteniment o de conservació per a ús lúdic o ramader, així com les actuacions de reconstrucció de restes d’edificacions existents.

D’altra banda la Comissió Territorial d’Urbanisme, ha tractat avui l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Naut Aran. En aquest sentit, Agustí Serra ha explicat que la Comissió d’Urbanisme ha valorat positivament aquesta primera proposta, que intenta dotar el Naut Aran de més espais públics per millorar la mobilitat i l’aparcament als seus nuclis urbans, en la línia del que ja apunta la futura Llei de Territori en la que treballa el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per tot Catalunya.

Finalment la Comissió d’Urbanisme de la Val d’Aran, ha aprovat definitivament dos Plans especials urbanístics a la zona de Beret. D’una banda, l’aprovació del projecte per l’obertura de 5 noves pistes d’esquí a la zona del Pla de Beret, entre la cota 1.847 i 2.100, vinculades amb l’autorització de la construcció del nou telecadira de tres places que la Comissió ja va aprovar l’any 2016. Les noves pistes ocuparan una extensió d’aproximadament 14 Hectàrees.

I per altra banda, l’aprovació del projecte de teleesquí a Orri, que porta associades 3 noves pistes. El remuntador tindrà una llargada de 2.600m.

La previsió és que l’estació d’esquí de Baqueira Beret, un cop obtinguda la llicència d’obres, pugui obrir aquestes noves pistes el proper hivern, amb una inversió de 900.000 € .

Comments are closed.