Aran Salut s’afegeix al programa de prevenció de càncer de còlon i recte

El càncer colorectal és el càncer més freqüent en la població si es consideren els dos sexes.

És el segon tumor més freqüent en les dones, després del de mama, i el tercer en els homes, després dels de pròstata i pulmó.

La seva freqüència augmenta amb l’edat i la majoria dels casos se solen donar per sobre dels 50 anys.

prevencion cancer colon e recte

La detecció precoç del càncer colorectal té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius.

En altres casos, la detecció precoç pot detectar pòlips, els quals són alteracions benignes de l’interior del budell, però que en el decurs del temps, alguns podrien tornar-se malignes. La seva detecció i extirpació evita aquesta possible progressió.

El programa de cribratge o detecció precoç del càncer colorectal està dirigit als homes i a les dones amb edat entre 50 i 69 anys, període d’edat de més risc i en la que la detecció precoç s’ha demostrat beneficiosa.

La prova de cribratge consisteix a fer un test de detecció de sang oculta en la femta per trobar-hi quantitats tan petites de sang que no es poden veure a simple vista. Aquesta prova es fa a casa i un cop retornada, s’analitza al laboratori.

Els càncers i els pòlips poden sagnar de tant en tant, per això la presència de sang pot ser indicativa de la possible presència d’aquestes lesions.

Cal tenir en compte, però, que la presència de sang oculta en la femta no significa que sempre sigui a causa d’un càncer. Pot ser degut a una alteració benigne (per exemple un pòlip benigne o hemorroides). És per això que el programa quan detecta aquesta sang se n’ha d’estudiar la causa mitjançant una colonoscòpia.

Beneficis

Els estudis realitzats indiquen que la detecció precoç del càncer colorectal mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor fins al 16% en els participants al programa.
En els casos en que es detecten pòlips, es poden extreure fàcilment, reduint-ne el risc de desenvolupar càncer.

Limitacions

En alguns casos, encara que la prova de detecció precoç detecti sang a la femta, la colonoscòpia diagnòstica determina que la causa dels indicis de sang a la femta és una alteració benigna i no un càncer.

La prova de detecció de sang oculta en femta, com qualsevol prova mèdica, no és perfecta i no detecta tots els càncers. Pot ser que no es detecti el càncer o el pòlip si en el moment de fer la prova no sagnava. Per aquest motiu, si noteu alguna molèstia (sang en les deposicions, canvi en els hàbits intestinals durant més de sis setmanes, dolor abdominal) consulteu el vostre metge encara que participeu en el programa.

Invitació

Totes les dones i homes de 50 a 69 anys de la Val d’Aran rebran una carta d’invitació i els trucaran per participar.
En aquesta carta s’indica què s’ha de fer per recollir, completar i retornar la prova de detecció de sang oculta en femta.

Per qualsevol aclariment es pot trucar al telèfon 973 64 31 50, de dilluns a divendres, de 09h00 a 15h00, o per mail: prevencioccr@aransalut.com.

El programa de prevenció de càncer de colon i recte compta amb la col•laboració del Servici Aranés de Benéster e Salut, el Conselh Generau d’Aran, la Diputació de Lleida i el Col•legi de Farmacèutics de Lleida

Comments are closed.