Atenció a les persones

 

SAD INTEGRAL (PROJECTE CONSELH)

 • Grup de voluntariat d’atenció a les persones grans (Associació)
 • Necessitaran formació
 • Servei d’atenció a les persones treballadores (específicament els treballadors/es amb pocs recursos Covid ha fet que augmentessin).
 • Resposta des dels Sindicats. Habitatge, escoles, connectivitat…

 

PROJECTE ARAN IMPULS

 • Diversitat funcional. Quins serveis es podien posar en marxa a la Val d’Aran per respondre a les necessitats vinculada a generar projectes per a persones. Que les estructures s’adaptin a les persones
 • Urgència social: increment de la despesa en emergència social a causa del Coronavirus Covid: ha evidenciat que s’han d’obrir nous plans per a les persones (les persones s’han quedat a casa i se n’han sortit)
 • Pla de viabilitat per obrir servei en espais polivalents (per persones grans, amb diversitat…) persones treballadores, perfils…(vinculat a Aran Impuls)
 • Necessitat de donar a conèixer les necessitats socials i la realitat de la diversitat funcional I també en salut mental
 • Empresa social de serveis (cooperativa?) com a possible evolució de l’Ass.

 

ADDA

 • Buscar bones pràctiques a altres territoris per intentar aplicar-se a la Val d’Aran. Bones pràctiques de col·laboració público-privada
 • Espai per a l’economia social
 • Elaborar una “comunicació” per fer arribar al teixit empresarial les necessitats a respondre
 • Importància d’analitzar /mostrar la possible viabilitat econòmica de les possibles iniciatives
 • Algunes de les iniciatives es poden recolzar de forma concertada
 • Diagnosi: les persones amb necessitats intenten auto-resoldre la seva situació. Diagnosi arran del covid: la situació de necessitat social a la Val d’Aran haurà canviat (relació AP-empreses)
 • Hauria d’implicar un canvi de model: cap a servei personalitzat
 • Barrera de persones que no acudeixen als serveis per no ser “estigmatitzades”
 • El canvi de model haurà de permetre donar serveis a moltes més persones
 • Això permet atendre més persones i captar més recursos per atendre-les al territori, generació de llocs de treball
 • “Turisme” o “estades” de salut (model Luchon). Cal contemplar-ho? (està vinculat al model de sanitat francès). Implicació dels Banys de Les
 • Necessitat de detectar de forma ràpida les persones vulnerables (COVID). Especialment persones joves.
 • El model d’atenció a persones amb diversitat permet també ser aplicat a persones grans

 

HABITATGE

 • Caldrà superar barreres al territori com l’accés a l’habitatge
 • Caldrà abordar l’àmbit de les rehabilitacions per adaptar l’habitatge
 • Modalitat de “llars per a la infància” en llars particulars amb petits grups (a partir de convenis amb AP)
 • Possibilitat del “cohousing” per acollir persones grans. Compartir habitatge.

 

PROPOSTES CONJUNTES

 • Necessitats de generar dinàmica de comunicació (AP, ONG, Emprenedoria)
 • Moltes idees la dinamització social (posar en comú persones grans I persones joves, pex)
 • Pràctica interessant: patis d’escoles que estan en contacte amb espais per a persones grans. Importància de compartir espais.
 • Assistència personal en diferents activitats, serveis, etc (per fer esport per exemple, amb programes ja disponibles)
 • Projecte d’activitats ofertes durant tot l’any (esports, medi ambient, patrimoni…) a partir d’una Associació per a donar servei a la infància
 • Esport inclusiu. Donar-lo a conèixer