Comença a funcionar provisionalment la primera fase de la nova deixalleria de Bèusa

Vielha, 4 de juny de 2018.- Avui dilluns ha entrat en servei provisionalment la primera fase de la nova deixalleria de Bèusa a Vielha e Mijaran. La posada en marxa progressiva d’aquest nou equipament significarà una millora molt important de la gestió ambiental i facilitarà encara més la col·laboració ciutadana en la gestió sostenible del medi ambient.

 

La nova instal·lació està construïda sobre una parcel·la d’uns 4.200 m2 cedida per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) al Conselh Generau d’Aran per a l’adequació de la instal·lació de la deixalleria que va resultar malmesa durant els aiguats de 2013.

La construcció de la deixalleria es realitza en dues fases. La primera fase de construcció d’aquest nou equipament, ha tingut un pressupost de 295.438,65€, dels quals l’Agència de Residus de Catalunya n’aporta 250.000€. La nova deixalleria es posa en marxa amb 7 dels 14 molls dels que disposarà l’equipament un cop s’hagi completat la segona fase de construcció. El Conselh Generau d’Aran te previst executar en breu aquesta segona fase per a la qual ja compta amb el finançament de l’Agencia de Residus de Catalunya i del sistema integrat de gestió Ecoembes. Un cop acabades les obres, aquest nou equipament permetrà optimitzar la gestió del servei de recollida selectiva de residus municipals a tota la Val d’Aran. Aquesta segona fase està pressupostada en 597.943€.

 

La nova deixalleria, s’instal·la en un recinte ballat que te una bàscula a l’entrada on es rebrà als usuaris que pujaran per una rampa al moll de les diferents caixes de residus generats, degudament senyalitzades, i, un cop dipositats els residus en la caixa corresponent, l’usuari continuarà per baixar per una segona rampa habilitada al final del moll i tornarà a la bàscula de recepció on l’operari li lliurarà el corresponent albarà d’entrada amb descripció de les característiques dels materials dipositats al centre de recollida, tipus de residu, quantitat, data, hora, pes, etc. Els usuaris no particulars abonaran les tarifes aprovades per una nova ordenança reguladora de l’ús de les deixalleries aprovada pel Conselh Generau d’Aran.

En una visita realitzada avui al nou equipament, el sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat que actualment hi ha construït gairebé un 50% de la instal·lació, tot i que encara falta un edifici on s’ubicarà tota la maquinaria de trituració i que pensa que la totalitat de la mateixa entrarà en funcionament al mes de setembre d’aquest any. La nova deixalleria segons el sindic d’Aran, obre un nou model de gestió i racionalització dels residus a la Val d’Aran. Barrera, s’ha referit també a que amb l’entrada en funcionament de la deixalleria, quan aquesta funcioni a ple rendiment, el Govern d’Aran reduirà en un 60% el cost econòmic de la gestió dels residus, que ara mateix es de 180.000€ anuals.

Els diferents residus gestionats a la deixalleria són enviats als gestors homologats corresponents, ja sigui amb la mateixa caixa on es diposita el residu, o en gàbies habilitades pel transport segons la naturalesa del producte.

S’estima que el nombre de caixes de 30 m3 que surten mensualment de la deixalleria oscil·la entre 40 i 50. Quan la segona fase estigui acabada la instal·lació estarà preparada per compactar els materials de les fraccions que així ho permetin, com per exemple el cartró i fusta, amb l’objectiu d’optimitzar el servei reduint el nombre de viatges i el cost que això representa per al Conselh Generau d’Aran i pels ciutadans.

Actualment la Val d’Aran desprès dels esforços del Govern d’Aran, i amb la col·laboració dels grans productors de residus i de la ciutadania aranesa, és l’11è territori de Catalunya on més residus es reciclen a través de la recollida selectiva. L’increment progressiu i la conseqüent millora dels percentatges demostra l’augment de la conscienciació ciutadana sobre la importància de la preservació del medi ambient.

El conselhèr de Territori d’Aran, Jose A. Boya, i el conselhèr de Planificació Territorial i Noves Tecnologies i Innovació, Cesar Ruíz Canela, així com el Tècnic de Gestió de Residus del Conselh Generau d’Aran, Josep Mª Insausti, també han participat a la visita.

Els horaris de les deixalleries a la Val d’Aran son:

Bèusa Vielha e Mijaran

Dilluns: matí de 08:30 a 13:00h. Tarda tancat.

De dimarts a divendres: matí de 08:30 a 13:00h. Tarda de 15:00 a 18:00h

Dissabte: matí de 10:00 a 13:00h

Gessa Naut Aran tancada des de demà 5 de juny.

Tarter de Margalida Bossòst

De dilluns a divendres: matí de 08:00 a 13:00h. Tarda de 14:30 a 19:30h

Dissabte: matí de 08:00 a 13:00h

Comments are closed.