Elaboració i producció de llibres de text i material didàctic en aranès, formació permanent del professorat en llengua i cultura aranesa, auxiliars de conversa en aranès, activitats d’implantació de la reforma educativa i desenvolupament en llengua aranesa, gestió dels serveis de menjador i transport escolar i formació ocupacional

libres

Documentació

  • Acord de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau dera Val d’Aran per a la incentivació de l’ús de l’aranès als centres educatius i la incorporació de continguts específics de la Val d’Aran en el currículum ordinari (any 2005).
  • Protocol de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria d’inspecció d’educació (any 2005).

pdfDecret 44/2005, de 22 de març, pel qual es deixa parcialment sense efectes el Decret 178/2003, de 8 de juliol, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d’Aran en matèria de formació ocupacional en l’àmbit de l’escola d’hoteleria (DOGC 4350, de 24.03.2005).

pdfDecret 212/1999, de 27 de juliol, de transferència de competències i serveis de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran en matèria d’ensenyament (DOGC 2925, de 7.07.1999).

  • Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el Conselh Generau d’Aran annex a l’acord de traspàs en matèria d’ensenyament.

pdfDecret 178/2003, de 8 de juliol, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh General d’Aran en matèria de formació ocupacional en l’àmbit de l’escola d’hoteleria (DOGC 3935, de 29.7.2003).