Compromís entre la Generalitat i el Conselh Generau per l’impuls de l’autogovern de l’Aran

  • En aquest any 2020 es compleixen 30 anys de l’aprovació de la primera Llei d’Aran i, amb motiu d’aquest aniversari, els governs d’Aran i Catalunya van aprovar, a la Comissió Bilateral de la passada setmana, una declaració per impulsar l’autogovern dels aranesos i el reconeixement de la singularitat d’Aran

Enguany es compleixen 30 anys de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la primera Llei d’Aran, la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Val d’Aran.

Des d’un primer moment, aquesta Llei representava el reconeixement per part de la Generalitat de la singularitat del poble aranès, de la seva llengua i de la seva capacitat d’autogovern. Aquesta norma va ser reformada l’any 2015 mitjançant l’aprovació de la Llei 1/2015, de 5 de febrer, del règim especial d’Aran, que avui és encara en vies de desplegament.

Durant la celebració de l’última Comissió Bilateral entre la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran, el passat divendres 31 de gener, presidida pel síndic d’Aran, Francés Boya, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, es va aprovar una declaració on es fa constar que:

  1. Aran és una entitat territorial singular segons es reconeix a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i en la llei reguladora del seu règim especial.
  2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix l’existència del poble aranès al qual es reconeix l’exercici d’autogovern mitjançant el propi Estatut, el Conselh Generau d’Aran i les altres institucions pròpies.
  3. La singularitat d’Aran com a entitat territorial es manifesta en el fet del reconeixement del seu autogovern i en la seva no-inclusió en cap divisió territorial de Catalunya que no sigui el mateix Aran.

“La declaració dels 30 anys de la primera Llei d’Aran ens emplaça als governs de Catalunya i Aran a treballar de forma conjunta durant aquests sis mesos vinents per fer una valoració de quin ha estat el procés d’implantació del propi autogovern dels aranesos”, afirmava el síndic d’Aran, afegint que: “ens cal analitzar quines són aquelles àrees en les quals es pot millorar ja que ja hi ha algunes que s’han traspassat però potser ens hauríem de plantejar el traspàs d’unes altres en els mesos vinents”.

Alguns dels objectius d’aquesta declaració conjunta són la no-equiparació d’Aran amb les entitats locals, donar més alta efectivitat al règim jurídic propi d’Aran, incrementar l’autogovern del territori o impulsar nous decrets de traspàs de competències.

Comments are closed.