Conveni entre el Conselh Generau d’Aran i l’Acadèmia aranesa de la llengua occitana (AALO)

  • El Conselh Generau d’Aran col•laborarà amb l’AALO en l’elaboració d’un Diccionari de Conceptes.

 

DSC_0517

 

El sindic d’Aran, Carlos Barrera, i el president de l’Acadèmia aranesa de la llengua occitana (AALO), Jusèp Loís Sans, han signat un conveni per garantir el funcionament de l’AALO. L’acte també ha comptat amb la presència del vicesindic d’Aran, Luis Carlos Medina, i dels membres de l’AALO: Angelina Cases, Rosa Ma Salgueiro i Jèp de Montoya.

Amb aquest conveni, el Conselh Generau d’Aran es compromet a realitzar les següents accions:

1. Donar ajuda pel funcionament ordinari de l’AALO.

2. Col•laborar amb l’AALO.

3. Col•laborar amb l’AALO en l’elaboració d’un Diccionari de Conceptes amb la facilitació dels serveis de reprografia del Conselh Generau per a aquest afer.

Per la seva part, l’Acadèmia aranesa de la llengua occitana (AALO) es compromet a realitzar les següents accions:

1. Continuar amb el procés pel compliment de la seva funció d’autoritat lingüística de la varietat aranesa de la llengua occitana i d’aconselladora sobre el tronc comú i estructurar la seva institució pel compliment dels punts primers i segons dels antecedents d’aquest conveni.

2. Aconsellar al Conselh Generau d’Aran en matèria de referència lingüística de l’occità i de la varietat aranesa sempre que sigui requerit.

3. Iniciar l’elaboració d’un diccionari de conceptes de la varietat aranesa, donant la màxima participació possible.

4. Destinar l’aportació econòmica del Conselh Generau d’Aran al funcionament propi de l’organització de la institució.

 

En paraules del sindic d’Aran, Carlos Barrera, “amb l’aprovació del Decret 12/2014 de 21 de gener pel qual es va entregar a l’Institut d’Estudis Aranesos el caràcter d’Acadèmia i d’autoritat lingüística de l’aranès, llengua pròpia a l’Aran i oficial a Catalunya, es va obtenir el més alt reconeixement per la nostra llengua i possibilita a l’Acadèmia, creada per voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya i del Conselh Generau d’Aran, la pervivència de la nostra llengua, l’aranès”.

 

DSC_0531

 

Decret 12/2014, de 21 de gener

El Decret 12/2014, de 21 de gener, pel qual s’entrega a l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana el caràcter d’acadèmia i d’autoritat lingüística de l’occità, llengua pròpia a la Val d’Aran i oficial a Catalunya diu que l’AALO té per l’objecte l’alta investigació i estudi de l’aranès i l’establiment dels criteris de normativa d’acord amb els principis de la gramàtica occitana de Loís Alibèrt i les normes ortogràfiques de l’aranès, com part integrant de l’espai lingüístic i cultural occità. I que així mateix, ha de col•laborar, de conformitat amb aquests mateixos principis, amb entitats acadèmiques, de recerca o culturals reconegudes per les institucions públiques de l’espai occità, en l’establiment de la normativa lingüística de referència pel conjunt de la llengua occitana.

El mateix Decret reconeix que l’AALO és la màxima institució encarregada d’establir i actualitzar la normativa lingüística de l’aranès i que és l’autoritat per l’assessorament que, en matèria de llengua occitana, aranès a l’Aran, li sigui sol•licitat per les administracions públiques i els organismes que en depenen, i també pels centres d’ensenyament públic i privat i pels mitjans de comunicació de titularitat pública, d’acord amb l’article 4 de la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.

Llei 35/2010, de l’1 d’octubre

La Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran diu en l’article 4.4, que el Conselh Generau d’Aran i la Generalitat de Catalunya han d’establir els sistemes de col•laboració i d’assessorament necessari per garantir que els usos lingüístics de totes les administracions públiques i de les entitats autònomes, les empreses i les altres entitats i institucions que en depenen, i també dels centres d’ensenyament públic i privat i dels mitjans de comunicació de titularitat pública, han de respectar els criteris que estableixi l’Acadèmia aranesa de la llengua occitana

La Llei 1/2015, del 5 de febrer (DOGC núm. 6810A, del 13), del règim especial d’Aran, en l’Article 46. 1. diu que l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana és una corporació de dret públic independent de les administracions públiques, de caràcter acadèmic i amb personalitat jurídica pròpia.

 

L’AALO està inscrita en el Registre d’Acadèmies de Catalunya i és la única Acadèmia en el territori aranès.

 

 

Vielha, 10 d’agost de 2016

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan

Comments are closed.