Conveni entre el Conselh Generau d’Aran i les Escoles de la Val d’Aran pel finançament dels ordinadors dels alumnes de 5è i 6è de primària

Aquest projecte de digitalització, iniciat ja fa diversos exercicis, ha implicat que totes les escoles de la Val d’Aran hagin pogut instal•lar diferents equipaments informàtics i recursos educatius digitals adequant les seves instal•lacions als nous requeriments.

 

 

El síndic d’Aran, Carlos Barrera, la directora de l’Escola Garona de Vielha, Maite Bayo, la directora de l’Escola Santa Ròc de Bossòst, Paquita Cuny, la directora de l’Escola Ruda de Salardú, Blanca Barra, la directora de l’Escola Loseron d’Arties, Esther Borrell, i la directora de l’Escola Estudi Alejandro Casona de Les, Isabel Caubet, han signat un conveni de col•laboració amb les escoles d’Educació infantil i primària pel finançament dels ordinadors dels alumnes de 5è i 6è de cada centre. També s’hi tenen en compte aquells nens de l’ESO que s’incorporin amb retard a l’ensenyament aranès i que no tenen dotació específica d’ordinador.

El Conselh Generau d’Aran ha apostat per un projecte de digitalització de les aules basades en el Projecte 1×1 iniciat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que a l’Aran es va concretar de forma pionera a Catalunya en els cursos de 5è i 6è d’Educació Primària.

Aquest projecte de digitalització, iniciat ja fa diversos exercicis, ha implicat que totes les escoles de la Val d’Aran hagin pogut instal•lar diferents equipaments informàtics i recursos educatius digitals adequant les seves instal•lacions als nous requeriments.

Els centres educatius d’Educació Primària de la Val d’Aran participen en aquest procés elaborant tota mena de materials educatius digitals així com participant en els processos de formació en noves tecnologies al món educatiu.

 

 

Les característiques tècniques mínimes dels ordinadors per adquirir per l’Escola e AMPA, es determinarà per cada centre escolar en funció dels requisits tècnics necessaris pel desenvolupament de les classes.

El Conselh Generau d’Aran finançarà cinquanta euros (50,00€) per alumne i document de pagament, fins a un màxim de tres mil quatre-cents cinquanta euros (3.450,00€), a càrrec de l’aplicació pressupostària 01.326.749.00 del pressupost general vigent per l’exercici 2018.

Aquest Conveni tindrà vigència durant el curs escolar 2018-2019.

 

 

“El Conselh Generau d’Aran valora molt positivament aquest projecte, i per això té la voluntat d’implicar-s’hi econòmicament, ajudant a les famílies a afrontar els costos de la compra d’un ordinador ja que és conscient de l’esforç que suposa afegir-los als costos de la compra de llibres de text” ha assenyalat el síndic d’Aran, Carlos Barrera.

 

 

 

 

 

 

 

Vielha, 9 d’abril de 2019

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan

Comments are closed.