DAM gestionarà els serveis de sanejament de la Val d’Aran els pròxims 8 anys

Vielha, 30 de novembre de 2017.- El passat 17 d’octubre va entrar en funcionament la gestió dels serveis de sanejament de la Val d’Aran que el Conselh Generau d’Aran ha adjudicat a DAM per un període de vuit anys, renovables per dos anys més.

L’empresa DAM -Depuració d’Aigües de la Mediterrània- en UTE amb les empreses SAV – Agricultors de la Vega de València i ACSA Obres i infraestructures s’ha adjudicat els serveis d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de les localitats de la Val d’Aran.

L’any 2003 el Conselh Generau d’Aran i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar un Conveni de Col·laboració per a la gestió de diverses EDARs a la Val d’Aran, l’objecte del qual és l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme pel Conselh Generau d’Aran l’execució de la gestió corresponent a l’explotació dels sistemes de sanejament de Bossòst, Canejan (nord i sud), Les, Naut Aran (Bagergue) i Vielha e Mijaran (Escunhau). Al llarg d’aquests anys s’han anat incorporant altres estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) al sistema: Naut Aran (Garòs), Vielha e Mijaran (Vielha), Aubèrt i Arròs.

Les EDARs, com a conjunt d’instal·lacions per a la depuració de les aigües residuals generades pels nuclis de població de la Val d’Aran, esdevenen en una infraestructura bàsica per al territori, per a donar resposta a la necessitat de preservar un recurs econòmic, natural i social, en definitiva vital, i alhora tan escàs i imprescindible com és l’aigua, de la contaminació generada per l’activitat humana.

Es tracta doncs de millorar l’estat ecològic de les aigües, amb repercussions tant per la protecció del medi ambient, per al desenvolupament econòmic de la societat, la protecció de la salut pública, així com per preservar un dels principals valors del territori: l’entorn com a font de riquesa de la Val d’Aran.

Per tractar les aigües d’aquests municipis es disposa de deu estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs). En conjunt, les deu plantes poden donar cobertura a 33.000 habitants equivalents i tractar més de 13.000m3/dia. Els sistemes principals són l’EDAR de Vielha, amb una capacitat de tractament de 4.560 m3/dia, que dóna servei a 10.260 habitants equivalents, i el sistema de l’EDAR Naut – Aran que pot tractar un cabal mitjà de 5.856m3/dia, amb capacitat per donar servei a més de 13.000 habitants equivalents.

Les actuacions programades durant el temps de concessió en les EDARs es centraran en l’eficiència energètica de la plantes. La implementació d’una xarxa Smarty Planet de dades en temps real, la substitució d’equips de gran consum, o la millora d’equips d’optimització que, per la seva antiguitat, ja no obtenen bons rendiments, el que es traduirà en un considerable estalvi energètic.

 

Comments are closed.