Demà s’obre el termini per a sol•licitar les ajudes destinades als estudiants d’Aran, Alt Pirineu i Solsonès

 • Com cada any, El Conselh Generau d’Aran, a través de l’Oficina de Joventut de la Val d’Aran, donarà suport als estudiants aranesos en la sol·licitud d’aquestes ajudes per al curs 2020/2021

A partir de demà, 23 de abril, es podran sol·licitar les ajudes destinades als estudiants universitaris d’Aran, Alt Pirineu i Solsonès (APA) per al curs 2019/2020. Les ajudes APA es concedeixen per a la mobilitat i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar i l’import màxim de l’ajuda és de 2.000 euros.

El Conselh Generau d’Aran, mitjançant l’Oficina de Joenessa de la Val d’Aran, donarà suport a la convocatòria d’aquestes ajudes, de les quals poden ser beneficiaris els estudiants que compleixin els requisits següents:

Requisits generals:

 • Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En cas dels estudiants no comunitaris, s’ha d’acreditar la seva condició de residents.
 • Residir a l’Aran, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà o Solsonès, com a mínim des de l’1 de gener de 2018.

Requisits acadèmics:

 • Estar inscrit o inscrita en una universitat del sistema universitari català en el curs 2020-2021 en uns estudis presencials encaminats a l’obtenció d’un títol oficial de grau.
 • Estar matriculat o matriculada en el curs actual de 60 crèdits, en cas d’inscripció al curs complet, o de 30 crèdits, en casos d’inscripció semestral, per a cada semestre.
 • En cas de matricular-se d’un nombre inferior de crèdits, s’ha d’aportar una acreditació del centre que justifiqui que s’ha inscrit del nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre. No es poden acollir a aquesta opció els alumnes que, a causa del seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s’hagin pogut matricular en el nombre de crèdits previstos.
 • Haver superat el 80% dels crèdits matriculats en el curs anterior o en l’últim curs realitzat en ensenyaments de les branques de coneixements d’art i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques i el 60%, en el cas d’ensenyaments tècnics de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura.
 • Queden excloses d’aquesta convocatòria les persones que tinguin alguna titulació universitària superior, els estudis de màster i especialitzacions i les persones que tinguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.

Requisits econòmics:

No superar els límits de renda familiar i de patrimoni establerts en la convocatòria de l’exercici fiscal de 2018.

Sol·licituds i documentació:

 • Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys.
 • Número de compte bancari de la persona sol·licitant.
 • Certificat municipal de convivència on consti la data d’inscripció en el padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades, almenys abans de l’1 de gener de 2018. En el cas que les persones s’hagin empadronat posteriorment s’haurà de acreditar justificació.
 • Matrícula universitària corresponent al curs 2020-2021 amb l’acreditació que s’ha fet efectiu el pagament. Si s’ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.
 • Matrícula universitària corresponent al curs 2019/2020. Si s’ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres (només en el cas que les persones sol·licitants no iniciïn per primera vegada els estudis universitaris en el curs 2020/2021).
 • Expedient acadèmic complet, on constin les assignatures i la convocatòria en la qual s’han obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no cursen per primera vegada estudis universitaris. En aquest expedient han de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats en el curs acadèmic 2019/2020.
 • En el cas de les persones sol·licitants que cursen per primera vegada estudis universitaris, nota de les PAU.
 • En els casos en què el/la estudiant no s’hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits per la convocatòria, és necessari justificar que s’ha matriculat del màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre o per motiu de finalitzar els estudis.
 • Documentació que acrediti que l’estudiant resideix fora de la residència laboral durant el curs acadèmic i els rebuts de pagament de la residència.

Perquè cap jove de la Val d’Aran es quedi sense poder participar en aquest convocatòria, l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau facilitarà la tramitació d’aquesta línia d’ajudes.

Per a sol·licitar aquesta ajuda es poden dirigir a l’Oficina de Joenesa (Carrèr Major 36, en horari de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 hores). És necessari concertar cita prèvia. Telèfons 973640625; 680415451. Email: joenessa@aran.org.

El termini per a presentar les sol·licituds a través d’aquesta Oficina és fins al divendres, 21 de maig de 2021.

Comments are closed.