Economia Verda

Grup Groc – Aurelio

ESTIMULAR LA DEMANDA D’ECONOMIA VERDA

Iniciativa pública d’instal·lació de caldera de biomassa d’estelles a l’hospital


CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA

 • Modificar la normativa urbanística perquè permeti la construcció de cases de fusta, amb preferència a les quals es facin amb fusta local
 • Conscienciació social i regulació pública per a fomentar els recursos locals per exemple fusta en la construcció


GESTIÓ DELS RESIDUS

 • Compost: planificació per a crear un servei públic que apili els residus orgànics i vegetals. Es requereix conscienciació i educació de comunitat per a fer una classificació adequada, es podria fer millor amb recollida porta a porta
 • Abordar el repte de la classificació dels recursos orientat al compost en els grans generadors: restaurants, estacions d’esquí, etc.
 • Regulació económica sobre la gestió del residu que afavoreixi l’acció ciutadana de selecció. Paga menys qui contribueix socialment. Paga més qui no tingui compromís social.

PROMOCIÓ DE L’OFERTA DE SERVEI DE ECONOMIA VERDA


VALORITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS

 • Promoure cultius de bosc planificant i preparant els seus cultius: bolets, fruits vermells, plantes medicinals, etc.
 • Crear processos d’innovació que contribueixin a evitar la duresa del treball alhora que ens generen noves oportunitats
 • Establir sinergies amb els gremis de la construcció per a fer aprofitament del recurs local
 • Iniciatives empresarials per a processar el % de fusta que no es genera de manera paral·lela a l’astellat


VALORITZACIÓ DELS RECURSOS NATURALS

 • Potenciar el cultiu i la comercialització de la genciana per la seva viabilitat econòmica i per la qualitat, és viable malgrat la duresa del seu cultiu. L’assecat és difícil en la pròpia Vall
 • Promoure la generació d’altres energies renovables, per exemple la solar
 • Promoure cultius en el bosc d’altres productes: bolets, fruits vermells de bosc, plantes medicinals, etc.
 • Combinar el cultiu dels prats emboscats privats per als cultius i de pas recuperar aquests prats


MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

 • Oportunitat de creació d’empresa de recollida, gestió i comercialització del compost
 • Fomentar la generació de demanda de compost potenciant els horts familiars


FORMACIÓ VINCULADA A l’ECONOMIA VERDA

 • Formació com a eina per a tenir professionals adequats.
 • Recuperar els oficis perduts combinant aquest talent amb la innovació
 • Crear professionals que treballin en la muntanya per a l’extracció i el processament de la fusta: formació, fer el treball mes suportable amb maquinària i tecnologia

Grup blau – Eva i Ruth

ESTIMULAR LA DEMANDA DE ECONOMÍA VERDA


DEMANDA PÚBLICA DE BIOMASSA

 • Demana pública (instal·lacions) District heating
 • Incentius per a les instal·lacions
 • Valorar també la demanda externa
 • Valorar instal·lacions en cases privades
 • Projecte per fomentar l’ús de biomassa en hotels– viabilitat


CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA

 • Foment de la rehabilitació
 • Fusta de qualitat per la construcció


VALORS A CONTEMPLAR

 • Importància de la sobirania alimentària, energètica, etc
 • Contemplar el decreixement

PROMOCIÓ DE L’OFERTA DE SERVEIS D’ECONOMIA VERDA


VALORITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS

 • Gestió de boscos
 • Altres aprofitamentsdels boscos: bolets, plantes medicinals, etc.
 • Fusta per a instruments musicals
 • Possible producció amb tracció animal
 • Recuperació des concessions ideolèctriques
 • Minicentrals
 • Cases bioclimàtiques (legislació urbanística)
 • Valorar externalitats dels boscos
 • Segell llenya de Val d’Aran


VINCULAR RECURSOS NATURALS AMB EL TURISME

 • Aigua
 • Energia geotérmica
 • Gestió de l’espai natural (camins, pex, etc)
 • Valorització del paisatge com a recurs
 • Gestió dels camins


VALORITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ SOSTENIBLE

 • Agricultura ecològica
 • Ús comercial de la llana
 • Economia circular (residus, transports, etc)


MILLORA DEL SISTEMA DE RESIDUS

 • Necessitat de transformar la forma ena que es gestionen els residus


FORMACIÓ VINCULADA A L’ECONOMIA VERDA

 • Formació a tots els nivells per a valorar els recursos naturals
 • Formació professional per incorporar aquestes activitats


CAPTACIÓ DE TALENT

 • Concurs d’iniciatives i projectes


PERSPECTIVA SOCIAL

 • Foment del cooperativisme