El Conselh Generau aprova la creació de l’Ordenança reguladora de la taxa per a l’expedició de llicències de pesca recreativa a la Val d’Aran

Vielha, 28 de gener de 2019.- El ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat avui per unanimitat l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per a l’expedició de permisos, llicències i concursos de pesca recreativa a la Val d’Aran.

El sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat en acabar el ple que amb el traspàs de competències en matèria de caça i pesca l’administració competent en la tramitació de llicències de caça i pesca a l’Aran és el Conselh Generau d’Aran, i que s’ha observat que en aquests darrers anys ha anat creixent la tramitació de llicències per via telemàtica i que els ingressos d’aquesta taxa anava directament a la Generalitat de Catalunya, perdent el Conselh Generau d’Aran la capacitat de recaptar els diners provinents de les llicències de pesca.

 

El sindic d’Aran ha manifestat que el que ha aprovat avui el ple del Conselh Generau d’Aran és la creació de la llicència de pesca aranesa que facultarà als pescadors aranesos de poder pescar amb aquest document a la Val d’Aran i que quan surtin a pescar fora del territori aranès hauran de disposar de la llicència de pesca catalana igualment que succeirà a la inversa per als pescadors de fora de la Val d’Aran.

Les llicències de la Val d’Aran coincideixen totes amb les mateixes que concedeix la Generalitat de Catalunya així com també el règim sancionador per als pescadors que realitzin l’activitat sense llicència.

Cal tenir en compte que el Conselh Generau d’Aran assumeix els costos de la repoblació amb helicòpter dels llacs i estanys de la Val d’Aran, de la gestió dels rius aranesos, de pesques elèctriques, científiques i repoblacions, i que les Societats de Caça i Pesca de la Val d’Aran reben un ajut de 15.000 € anuals igual que les associacions ramaderes del país. La pràctica totalitat dels ingressos del Conselh Generau d’Aran per la concessió de llicències reverteix en les societats de pesca de l’Aran, ha afirmat Carlos Barrera.

En aquest sentit el sindic d’Aran, ha assenyalat que el Conselh Generau d’Aran va concedir l’any 2017 un total de 788 llicències de pesca recreativa per un import de  15.318,00 €, mentre que l’any 2018 les llicències van ser 691 per un import de  14.132,00 €.

Finalment el sindic d’Aran ha explicat que el Conselh Generau d’Aran te comptabilitzats al voltant d’uns 400 caçadors i pescadors a la Val d’Aran.

 

El Conselh Generau d’Aran comunicarà l’acord del ple a la Societat de Caça i Pesca de la Val d’Aran així com a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

 

Comments are closed.