El Conselh Generau d’Aran adjudica el projecte de reforma de la Residència de Les

Vielha, 25 d’agost de 2017.- El Conselh Generau d’Aran ha adjudicat el contracte administratiu del servei de Redacció del projecte executiu d’arquitectura i d’instal·lacions i direcció d’obra i direcció d’execució de la reforma de la Residència de Les, a l’empresa ECT ARQUITECTES SL – MOSE SERVEIS D’ENGINYERIA SLPU UTE.

REsidencia Les

El pressupost del contracte és de vuitanta-nou mil tres-cents vuitanta-dos euros amb setanta cèntims (89.382,70 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:

 

  • Redacció del projecte executiu d’arquitectura: Dinou mil cinc-cents noranta-set euros (19.597,00 €), IVA inclòs,
  • Redacció del projecte executiu d’enginyeria: Disset mil dos-cents sis euros (17.206,00 €), IVA inclòs,
  • Direcció de les obres d’arquitectura i instal·lacions: Trenta-tres mil quatre-cents euros (33.400,00 €), IVA inclòs,
  • Direcció d’execució d’arquitectura i instal·lacions: Dinou mil cent vuitanta euros (19.180,00 €), IVA inclòs

 

El termini d’execució del contracte és de 4 mesos pel que fa a la redacció del projecte executiu d’arquitectura i enginyeria.

El sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha indicat que amb l’adjudicació d’aquest contracte, es continuen els treballs per a la construcció de la nova residència geriàtrica de la Val d’Aran, a Les, que és una de les prioritats del Govèrn d’Aran. Per Barrera, el més important de tot és que el Govèrn d’Aran i la Generalitat de Catalunya, puguin garantir la prestació de tots els serveis del Conselh Generau d’Aran i entre 20 i 30 places consorciades en aquest projecte.

Comments are closed.