El Conselh Generau d’Aran celebra el darrer ple de la legislatura

Vielha, 29 d’abril de 2019.- El Conselh Generau d’Aran ha celebrat avui el darrer ple ordinari d’aquesta legislatura abans de les eleccions del proper 26 de maig.

Entre d’altres afers, el ple del Conselh Generau ha aprovat amb els vots a favor de CDA-PNA i les abstencions d’UA i del PRAG, l’inici de l’expedient de modificació del contracte mixt de Gestió integral de la recollida i evacuació de residus de la Val per millorar-ne l’efectivitat.

Aquesta modificació comportarà la creació d’una línia específica per a la recollida selectiva. En el concurs inicial aquesta recollida estava prevista amb una freqüència que l’evolució en l’increment de la recollida selectiva ha evidenciat que era insuficient. És per això que aquesta nova línia comptarà amb 301 dies de servei a l’any.

L’abstenció de l’oposició s’entén com un vot de confiança i un desig compartit amb tots els membres del ple de que aquesta sigui la solució per a una major qualitat en la prestació del servei, i així evitar els desbordaments produïts en els punts de recollida de la fracció de recollida selectiva, sobretot de cartró, vidre i plàstic.

En quant a la legislatura, el sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha assenyalat que aquesta legislatura ha estat molt complicada políticament per l’enfrontament entre el govern espanyol i de la Generalitat amb l’aplicació del 155. En aquest sentit, Carlos Barrera, ha assenyalat que al Conselh Generau d’Aran s’ha tingut l’encert de poder mantenir la neutralitat davant d’aquesta situació deixant la màxima institució aranesa al marge, prioritzant aquesta neutralitat per mantenir el sentit de Govern territorial del Conselh Generau, que ha de ser considerat i respectat per igual per tots els veïns d’Aran.

Pel que fa als darrers quatre anys, el sindic d’Aran, ha destacat l’avenç en tres aspectes concrets.

El primer, la nova realitat de la Residència Geriàtrica de Sant Joan del Baish Aran que s’està construint a Les, amb 65 places, 30 de les quals finançades per la Generalitat i 20 places de residencia de dia, de les quals 10 també son finançades per la generalitat de Catalunya, que és un pas endavant molt important per al benestar aranès.

El segon, la negociació del nou finançament d’Aran, que s’ha assolit en una situació complicada de les finances de la Generalitat. El model, que serà vàlid per als propers quatre anys, farà que el pressupost del Conselh Generau d’Aran passi dels 23.400.000 € actuals, a un pressupost aproximat de 30.000.000 €, sense incorporar en aquesta previsió cap dels traspassos que en aquests moments s’estan negociant.

En tercer lloc, l’ampliació del finançament de l’estructura del Servei Integral de Pompièrs i Emergències d’Aran, que ha de representar al final del seu desplegament, previst també a 4 anys, amb la consolidació de 44 llocs de treball i un pressupost superior als 2 milions d’euros.

Finalment, Carlos Barrera, ha anunciat que el proper 6 de maig està prevista una nova reunió de la Comissió Bilateral entre el Conselh Generau d’Aran i el Govern de la Generalitat, on s’ha de signar el document del desplegament del Servei Integral de Pompièrs i Emergències.

Pel sindic d’Aran, Carlos Barrera, aquests son tres aspectes on s’ha donat un pas molt important en el sentit de la consolidació de les estructures pròpies del nostre país que donen un balanç força positiu d’aquesta legislatura.

Comments are closed.