El Conselh Generau d’Aran crea la Comissió d’Afers Institucionals

PLEN EXTRA.14.08.15

El Ple del Conselh Generau d’Aran, en sessió extraordinària celebrada avui divendres, 14 d’agost, ha aprovat la creació de la Comissió d’Afers Institucionals, un òrgan amb facultats d’estudi, consulta i assistència dels òrgans de decisió del Conselh Generau d’Aran, única i exclusivament per assessorar al Govèrn sobre la política general de la Institució, especialment quant al desenvolupament de la nova Llei 1/2015, de 5 de febrer, del règim especial d’Aran.

Aquesta Comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics que formin part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en el Conselh, i en paraules del síndic d’Aran, Carlos Barrera, “ha de ser un òrgan de treball i debat dels afers que concerneixen al País”.

Per una altra banda, el Ple del Conselh Generau ha ratificat, per unanimitat de tots els grups polítics, el Conveni de Col•laboració entre la Fundación Endesa i el Conselh Generau per minimitzar els efectes de les inundacions del juny de 2013, l’objecte del qual és establir el finançament per l’execució del Projecte de reparació de l’esquerra del riu Garona i reposició del Camí Reial en les TTMM de Vilamòs i Es Bòrdes per un import de 400.000€ .

En paraules del vicesindic d’Aran, Luis Carlos Medina, “amb aquest conveni, el Conselh Generau segueix en la línia de buscar la col•laboració publico/privada per desenvolupar projectes d’interès per l’Aran, que està aportant bons resultats aquests últims anys per els veïns i veïnes de la Val d’Aran”.

En aquesta sessió també s’han pres d’altres acords referents a la reestructuració i organització del nou Conselh Generau d’Aran, l’aprovació del Compte General del Conselh de l’exercici 2014 així com l’aprovació, per unanimitat, de la modificació dels Estatuts del Consorci Leader Pirineu Occidental juntament amb la ratificació dels membres del Conselh Generau d’Aran en aquest consorci.

DSC_0419La conselhèra de Turisme i Desenvolupament Econòmic d’Aran, Anna Díaz.

 

“El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat 22 de juliol la selecció dels 11 Grups d’Acció Local de Catalunya i les estratègies de desenvolupament local que van presentar cada Grup” ha informat la conselhèra de Turisme i Desenvolupament Econòmic d’Aran, Anna Díaz, i ha assenyalat que “per primera vegada, la Val d’Aran és present en un Grup d’Acció Local i allò permetrà poder accedir als ajuts LEADER”.

El Conselh Generau d’Aran també ha aprovat per unanimitat de tots els grups del Ple el Conveni de col•laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, organisme pagador dels fons FEAGA i FEADER, i el Conselh Generau d’Aran referent a l’exercici de les funcions de l’organisme pagador, així com la cessió gratuïta definitiva del 50% en proindivís a l’Ajuntament de Naut Aran de l’immoble situat a l’alçada del pk. 30,500 de la carretera C-28, del terme municipal de Naut Aran, afectat al servei d’ús públic d’aparcament de vehicles.

Així mateix, el Ple del Conselh Generau ha estat informat que en data 17 de juliol es va notificar al Conselh Generau d’Aran la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de modificació del redactat de l’article 112 com conseqüència de l’estimació parcial del requeriment interposat pel Conselh Generau d’Aran, que segons paraules del síndic d’Aran, Carlos Barrera “recull la major part les demanes realitzades pel Conselh Generau en el requeriment aprovat pel Ple del Conselh amb data 24 de març i formalitzat amb data 30 de març.”

Amb aquesta última resolució referent a la modificació del Pla Director Urbanístic de la Val d’Aran, “s’ha aconseguit una major clarificació sobre l’ús i possibilitat de rehabilitació i manteniment de les bordes i cabanes de la Val d’Aran, i una clara definició de l’ús lúdic/familiar d’aquestes construccions” ha explicat el síndic d’Aran, Carlos Barrera.

DSC_0417

Així mateix “aquesta resolució també obre la redacció del Pla Especial Urbanístic en l’àmbit del Garona que ha de definir els usos permesos així com la possible legalització de les activitats econòmiques preexistents”, ha afegit Barrera.

Finalment, el Ple del Conselh ha aprovat, també per unanimitat de tots els grups, la cessió de l’ús del local propietat de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida designada amb la lletra L-4 en la planta baixa de l’Edifici Val d’Aran a Vielha, a les associacions professionals i empresarials d’Aran.

Comments are closed.