El Conselh Generau d’Aran dóna el seu suport als treballadors i a l’empresa Neolectra de Les davant del perill del tancament i de la pèrdua de llocs de treball

sindic-cga-ub

• La Llei sobre els bonificacions de les energies renovables aprovada per l’Executiu del govern central, també afecta greument a la Val d’Aran

La reducció d’un 40% que pretén aplicar-se a aquest sector fa inviable la continuat de l’activitat econòmica de l’empresa Neolectra ubicada al poble de Les.

Aquesta empresa optimitza la producció elèctrica amb l’escalfament de l’aigua per la piscifactoria d’esturions i l’aprofitament de CO2 utilitzat per les begudes carbòniques.

Per tant, el seu tancament té greus afectacions pel nostre País, la pèrdua de llocs de treball estables a la Val d’Aran té unes conseqüències força més greus que en altres llocs on existeixen majors oportunitats laborals.

També es perdre un referent com és la producció de caviar, consolidada a l’interior del mercat com un producte de màxima qualitat, que posa de valor la qualitat de les aigües del Garona i del medi ambient d’Aran.

Des del Conselh Generau d’Aran hem fet les gestions necessàries al davant de la conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya perquè faci totes les accions al davant del Govern Central perquè re consideri la Llei sobre els bonificacions de les energies renovables a l’estat Espanyol.

El proper dia 14 d’abril, el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, es reunirà amb el Director de l’empresa Neolectra. En aquesta trobada també està prevista la presència del síndic d’Aran, Carlos Barrera, que ha manifestat “som conscients que aquest tancament és conseqüència d’una decisió del Govern Central i difícilment es poden preveure solucions concretes per a cada cas, però tenint en compte l’oposició de tot el sector a aquesta Llei, potser sí que podria tenir-hi una reconsideració dels plantejaments en la quantia de la reducció de la prima que possibilitaria la viabilitat econòmica de Neolectra, garantint així els llocs de treball.”

Comments are closed.