El Conselh Generau d’Aran encarrega l’elaboració del curriculum acadèmic del nivell “D” d’aranès

Vielha, 22 de juny de 2017.- El Conselh Generau d’Aran en col·laboració amb la Càtedra d’Estudis Occitans de la UdL i l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida, elaborarà el projecte del curs d’aranès nivell “D”, amb la finalitat de desenvolupar la capacitat d’expressar-se correctament en forma oral i escrita, el que vol dir amb un mestratge complet de les normes de l’aranès i dels recursos expressius (gràfics i estilístics) d’un nivell alt de formalitat.

rectorat

Amb aquesta proposta es cerca poder resoldre dubtes sobre la normativa de l’aranès que no han estat solucionats en nivells anteriors de l’aprenentatge de la llengua, així com afavorir la familiarització amb l’occità literari i la circumstància sociohistòrica de l’occità. El projecte aportarà també l’aprenentatge d’estris d’anàlisi gramatical (fonològica, morfològica, sintàctica).

El responsable de la redacció, tria i elaboració dels continguts lingüístics i de l’equip encarregat d’elaborar el currículum acadèmic, és Jordi Suïls Subirà, professor de llengua i sociolingüística occitanes de la UdL, membre de la Càtedra d’Estudis Occitans i de l’Institut d’Estudis Aranesi.

Els continguts del curs han de servir també per aclarir certes contradiccions en les opcions gràfiques i la seva descripció, i per donar més importància a l’oralitat.

Comments are closed.