El Conselh Generau d’Aran ofereix 3 places a joves en pràctiques

Amb la finalitat d’incentivar la contractació de persones joves amb titulació, el Conselh Generau d’Aran contractarà a aquests joves per a que puguin tenir una primera experiència laboral de 6 mesos i conèixer d’a prop l’administració pública

Tot i que molts joves compten amb titulació reglada o laboral que els capacita per accedir al mercat de treball, les xifres d’atur juvenil demostren que molts d’ells no troben ocupació malgrat la seva formació.

Aquesta realitat social, constitueix una preocupació compartida i amb l’objectiu de millorar aquesta situació, s’han aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa Garantia Juvenil (GJ) a Catalunya. Amb la qual, el Servei Públic d’Ocupació (SOC) pretén millorar l’ocupabilitat de les persones joves amb títol o certificat de professionalitat, contractant-les durant un període de 6 mesos a jornada completa en la modalitat de pràctiques.

El Conselh Generau d’Aran ofereix tres places en els següents departaments:

• En el Departament de Gestió de residus: FP o grau universitari en la branca agrària, medi ambient, forestals, administració, enginyeria…

• En el Departament de Informàtica: FP o grau universitari en sistemes informàtics i xarxes.

• En el Departament d’Arxiu Generau d’Aran: FP o grau univeristari en gestió administrativa, secretariat, arxiu, empresarials…

Per poder beneficiar-se del programa garantia juvenil cal complir els següents requisits:

• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de l’Unió Europea o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol habilitada per treballar.

• Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

• Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys.

• No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

• No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

• No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

• Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació bastarà amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació.

La data límit d’inici de contractació és el 20 de setembre i la durabilitat és de sis mesos.

Per a més informació i inscripcions es poden dirigir al SOC en l’Av. Maladeta,11 de 08h30 a 14h00.

 

 

Vielha, 3 d’agost de 2021

Comments are closed.