El Conselh Generau d’Aran reforça les ajudes d’urgència social en matèria de lloguers i subministraments a causa de la crisi del COVID-19

  • Dins les mesures d’urgència social que el govern del Conselh Generau d’Aran ha posat en funcionament, una de les més destacades és el reforç de les ajudes de lloguer i subministraments per a famílies en situació de vulnerabilitat i que en les últimes setmanes ha patit un augment considerable de la demanda

A causa de l’impacte econòmic i laboral que ha provocat la crisi sanitària del COVID-19, el govern del Conselh Generau d’Aran ha decidit reforçar les ajudes d’urgència social que presta, ajustant els requisits d’accés per a facilitar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual a aquelles famílies que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social.

Així doncs, les persones interessades hauran de contactar amb l’àrea de Serveis Socials del Conselh Generau d’Aran (tel.: 973642560/ ubasp@aransalut.com) on se’ls informarà dels detalls per a demanar l’ajuda.

Aquesta sol·licitud, que es podrà descarregar en la seu electrònica del Conselh Generau d’Aran, o bé podrà emplenar-se físicament, amb cita prèvia, a la seu administrativa dels Serveis Socials situada al Cap de la Vila de Vielha, inclou una declaració responsable del sol·licitant en la qual es responsabilitza que totes les dades que proporciona siguin certes. Aquesta declaració se signa perquè, amb el decret de l’estat d’alarma, s’han suspès els tràmits administratius i, és probable, que les persones sol·licitants no tinguin accés de moment a determinada documentació acreditativa de la situació.

Fins al moment, l’àrea de serveis socials del Conselh Generau d’Aran ja ha atès diverses sol·licituds d’ajuda per al pagament del lloguer relacionades amb la crisi provocada pel coronavirus, però també sol·licituds d’aliments i subministraments.

Aquesta ampliació de les ajudes socials es mantindrà fins passat un mes de l’aixecament de l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat. Passat aquest temps, el govern del Conselh juntament amb els professionals socials, tornarà a revisar i adaptar, si és necessari, la norma en funció de la situació social generada.

Comments are closed.