El Conselh Generau d’Aran restaurarà el Llibre de capítols de Gessa

Vielha, 22 de febrer de 2018.- El Conselh Generau d’Aran després de la proposta feta per l’Arxiu Generau d’Aran restaurarà el Llibre de capítols de Gessa (1759-1841).

A la Val d’Aran el capítol era el reglament o norma emanada del consell local i no condicionada a cap altra institució.

El llibre es composa d’un seguit d’articles que li dona el nom. La norma es dictava pel ple del consell, és a dir la trobada de tots els caps de casa, congregats, generalment, a toc de campana. Els acords als que s’arribava es recollien en un volum, anomenat Llibre de la vila o Llibre de capítols. El seu contingut era divers, no només hi trobem els capítols sinó que també conté els acords sobre arrendaments dels boscos, el contracte de l’apotecari, del metge o del mestre o les concòrdies amb les viles veïnes.

L’estat actual del Llibre de Gessa presenta diverses patologies (brutícia, pèrdua de suport, talls, fulls esqueixats), que malmeten el seu estat de conservació i en dificulten la manipulació.

El Conselh Generau d’Aran ha encarregat els treballs de restauració al taller Estudi B2 SL de Barcelona, que restaura la documentació dipositada en l’Arxiu Generau d’Aran des de l’any 2000. Els treballs consistiran en el desmuntatge del llibre, neteja mecànica i desinfecció, neteja semi-humida, desacidificació, reaprest, consolidació del suport, aplanat, cosit i enquadernació.

Els treballs de restauració del Llibre de capítols de gessa tenen un cost de 4.198 €

Comments are closed.