El Conselh Generau d’Aran tindrà un nou model de finançament

L’acord, que tindrà una durada de cinc anys té l’objectiu que l’Aran disposi dels recursos suficients per tenir autonomia de gestió per desenvolupar les seves funcions

El Govern de la Generalitat també ha aprovat un paquet de mesures pel foment i l’impuls del coneixement i us social de l’aranès

Vielha, 11 de març de 2019.- El Govern de la Generalitat que ha celebrat avui la reunió del consell executiu a la seu del Conselh Generau d’Aran, ha aprovat el nou model de finançament del Conselh Generau d’Aran. L’objectiu és que la Val d’Aran disposi dels recursos suficients per tenir autonomia de gestió i avançar en el seu autogovern. L’acord tindrà una durada de cinc anys.

L’executiu celebrat aquest dilluns a l’Aran, entre d’altres qüestions, ha ratificat els acords de la darrera Comissió Bilateral Govern de la Generalitat-Conselh Generau d’Aran, sobre els afers dependents del departament de Territori i Sostenibilitat a comptar de l’aprovació per part de l’executiu i de la posterior publicació al DOGC d’un traspàs de 102.500 € anuals destinat a accions de conservació als espais naturals protegits a la Val d’Aran (Xarxa Natura 2000 i PEIN) i per ampliar els mitjans personals per portar-les a terme. També ha quedat aprovat el traspàs de l’Helisuperfície de la Boca sud del Túnel de Vielha. Amb el traspàs hi va associada una dotació econòmica de 6.000 € anuals per a despeses de conservació i manteniment.

El Govern també ha aprovat l’acord de cofinançament de la nova residència geriàtrica Sant Joan de Baish Aran. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies assumeix el finançament de 30 places residencials i 10 d’atenció de dia, al que destinarà 452.000 € anuals.

És previst que les obres de construcció de la nova residència finançades pel Conselh Generau d’Aran amb un import de més de 2.000.000 € finalitzin en els darrers mesos de 2019. La previsió és que la residència entri en funcionament a primers de l’any 2020. El sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat que “aquest acord és estratègic per l’Aran i dona compliment a la visió del Govern d’Aran pel que fa al principi de reequilibri territorial del nostre país”.

Durant la reunió del consell executiu celebrat al Conselh Generau d’Aran també s’han aprovat les bases d’un nou model de finançament per l’Aran per un període de 5 anys. Inicialment s’havia plantejat un període de quatre anys de vigència, però no ha estat possible aprovar-lo tenint en compte que actualment el Govern de la Generalitat es troba en pròrroga pressupostaria des de l’any 2018. Un dels aspectes més destacables d’aquest acord és l’aplicació d’un increment del 10% sobre el conjunt de traspassos assolits pel Conselh Generau d’Aran en el període 1991-2018, que serà repercutit en quatre anualitats a comptar de l’any 2020. La part important de cadascuna d’aquestes anualitats és que s’incorporen al finançament global de l’any següent, i que per tant quedarà subjecte a l’actualització de les competències. S’actualitzarà amb un index vinculat a l’evolució del finançament de la Generalitat. En definitiva, l’actual pressupost del Conselh Generau d’Aran, de 23.144.436 €, es pot veure ampliat al final d’aquest període fins a 29 milions d’euros.

Totes les incorporacions de nous traspassos o ampliacions econòmiques dels actuals, s’incorporaran com major finançament. Per tant, la previsió de disposar de 29 milions d’euros es pot veure incrementada per l’evolució de noves negociacions de traspassos.

Valorant la situació de pròrroga pressupostària de la Generalitat i l’excepcionalitat de les seves finances, aquest acord permet al Conselh Generau d’Aran una planificació i augment de la seva despesa en aquells àmbits estratègics dependents del Govern aranès.

El consell executiu del Govern de la Generalitat també ha aprovat un paquet de mesures relacionades amb el foment i l’impuls del coneixement i l’ús social de l’aranès. Entre les quals, el foment de l’ús de les biblioteques a l’Aran i el coneixement de la literatura i cultura araneses arreu de Catalunya, un pla per fomentar l’aranès a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya), un pla per la millora de la presència de l’aranès en l’àmbit de la salut, i l’impuls de l’ús de l’aranès a les webs de la Generalitat.

Finalment, el Govern ha aprovat la modificació de la Llei de l’Esport de Catalunya per crear i reconèixer les federacions esportives araneses.

Abans de la reunió del consell executiu del Govern de la Generalitat a la Val d’Aran, el sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha mantingut una reunió amb el president Quim Torra i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi al Conselh Generau d’Aran, on desprès de la trobada, el president Quim Torra ha llegit una declaració institucional en la que ha destacat que “el Parlament de Catalunya reconeix el dret del poble aranès a decidir el seu futur” i ha assegurat que “és així com la llibertat i la democràcia s’obren camí al segle XXI”.

Comments are closed.