El Conselh Generau i ajuntaments d’Aran estableixen el servei de Tècnica Compartida de Joventut

Vielha, 11 de gener de 2019.- El Conselh Generau d’Aran i els ajuntaments de Les, Bossòst, Naut Aran i Vielha e Mijaran han establert mitjançant un conveni la creació del servei de tècnica compartida de Joventut amb l’objectiu de regular la relació entre el Conselh Generau i els ajuntaments per desenvolupar els Plans Locals de Joventut.

La tècnica compartida de Joventut desenvolupa tasques de suport municipal, assessorament i formació en polítiques de joventut; realització i impuls pel desplegament del PLJ del municipi; disseny de les metodologies i estructures necessàries per portar a terme les accions previstes i actuacions en els municipis.

Aquestes accions responen a la necessitat de potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut dels municipis i a la creació de serveis municipals específics adreçats a la població juvenil; apropar des dels municipis els serveis municipals adreçats als joves i fer-los protagonistes tants com sigui possible; dinamitzar accions, noves i ja existents en matèria de joventut en els municipis; i potenciar que els ajuntaments aprofitin d’una manera optima els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina de Joenessa de la Val d’Aran del Conselh Generau d’Aran i des de la Direcció General de Joventut.

Les actuacions de dinamització desenvolupades en els municipis son entre d’altres:

– Trobades de coordinació, disseny, programació i valoració.

– Trobades amb grups organitzats i associacions per l’organització d’activitats populars.

– Trobades amb joves per treballar, programar i organitzar els afers que tenen a veure amb la seva vida en el municipi i els seus espais d’interlocució.

– Tallers diversos de caire cultural, esportiu i de lleure a través de la transmissió de valors.

– Assistència a les trobades de coordinació amb altres tècnics, professionals, entitats i/o institucions i responsables polítics.

– Realització de tasques d’informació juvenil de les àrees que interessen als joves (salut, habitatge, educació, treball i foment de la participació).

Comments are closed.