El Ple aprova en una sessió extraordinaria la declaració institucional sobre la celebració dels 25 anys de la reinstarauració del Conselh Generau d’Aran

Arròs, 30 de maig de 2016.- El Ple del Conselh Generau d’Aran, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat per unanimitat una declaració institucional, consensuada per totes les forces polítiques que hi són representades, sobre la celebració dels 25 anys de la reinstauració del Conselh Generau d’Aran.

El sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha començat el Ple, agraint la feina de totes aquelles persones pertanyents a les diferents forces polítiques araneses i als representats de la societat civil, que en aquests darrers 25 anys han contribuït amb la seva dedicació i esforç al reconeixement del fet diferencial aranès i a la seva defensa.

IMG_4214

El 17 de juny d’enguany, es commemoren els 25 anys de la reinstauració del Conselh Generau d’Aran, després que el Parlament de Catalunya, aprovés el 28 de juny de 1990 la primera Llei de Règim Especial de la Val d’Aran. Aquest va ser un fet transcendent per a la història de la Val d’Aran, que al llarg del temps ha manifestat reiteradament la fidelitat a les seves institucions i a la voluntat d’exercir l’autogovern i la gestió dels afers públics.

Aquesta voluntat ja va ser evidenciada pels aranesos, quan el 26 de juny de l’any 1979, tots els membres de les corporacions araneses escollits en les primeres eleccions democràtiques, van crear a l’església de Cap d’Aran la Comissió Gestora Intermunicipal per a la Reinstauració de les Institucions araneses i per establir els àmbits de col·laboració amb les Institucions catalanes., que va donar pas a la constitució del Conselh Generau Provisional d’Aran, el 2 de setembre del mateix any.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat al Parlament de Catalunya l’any 1979,

va determinar un primer reconeixement dels drets històrics i lingüístics de l’Aran, amb la disposició addicional primera que establia que “en el marc de la Constitució i del present Estatut seran reconegudes i actualitzades les peculiaritats històriques de l’organització administrativa interna de la Val d’Aran”.

El 5 de febrer de 2015, apareix publicada al DOGC, la nova Llei de règim especial d’Aran, després de ser aprovada pel Parlament de Catalunya.

Les forces polítiques representades al Ple del Conselh Generau d’Aran, han aprovat avui  la declaració institucional sobre la celebració dels 25 anys de la Reinstauració del Conselh Generau d’Aran, per demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que es porti a terme el desplegament de les disposicions recollides a la nova Llei d’Aran, sobretot aquelles destinades a exercir l’autogovern i a la protecció de l’ús de l’aranès, sol·licitant al Govern de la Generalitat, tot i el moment de dificultat pel que passen totes les institucions, el desplegament immediat i efectiu de la Llei 1/2015 , de 5 de febrer , del règim especial d’Aran.

Pel síndic d’Aran, Carlos Barrera, “és molt important poder consensuar una declaració institucional de totes les forces polítiques representades al Conselh Generau d’Aran, per a la celebració dels 25 anys de la reinstauració del Conselh Generau d’Aran, i per tant del reconeixement de l’autogovern de la Val d’Aran”, ha dit.

El síndic d’Aran, Carlos Barrera, ha anunciat que el proper dia 15 de juny, el Ple del Conselh Generau d’Aran, realitzarà una visita institucional al Parlament de Catalunya i als membres de la Mesa del Parlament, per explicar “quines son les necessitats i els reptes de la Val d’Aran per poder exercir amb plenitud el seu autogovern. Aquest acte serà molt important, per posar en valor la voluntat d’un poble d’avançar en els afers públics que redunden en el benefici dels seus ciutadans, i que van consolidant la realitat de l’existència de la capacitat d’autogovern del Conselh Generau d’Aran”, ha remarcat Barrera.

Carlos Barrera, ha afegit que “tot i les dificultats econòmiques per les que passen totes les administracions, el Conselh Generau d’Aran, ha aconseguit continuar mantenint els serveis elementals i bàsics pels ciutadans de la Val d’Aran”; i que “la nostra obligació en aquests moments és el desplegament de la Llei d’Aran, ja que molts dels aspectes de la llei, no venen condicionats per la disponibilitat econòmica, però sí per la voluntat i capacitat política que pugui exercir la pròpia Val d’Aran, sense oblidar evidentment que hem d’avançar en la millora del finançament”.

La recepció institucional al Parlament de Catalunya del proper dimecres 15 de juny, es dividirà en dues parts, la del matí, amb una jornada de treball amb el membres de la Mesa del Parlament i la de la tarda, amb la recepció institucional al Parlament del Ple del Conselh Generau d’Aran.

Audio sindic – Ple del Conselh Generau d’Aran

Comments are closed.