El Ple de la Diputació de Lleida aprova el projecte de la carretera de Vilamòs

El Ple de la Diputació de Lleida ha aprovat el projecte constructiu “Condicionament, eixamplament i millora de la carretera LV-5055, de la N-230 a Vilamòs, PK 0+00 fins al 1+200, tram: El Pont d’Arròs”, per un import 767.638,53€

Arres de Sus 02

Aquesta és una actuació força reclamada pels Ajuntaments de Vilamòs i Arres, i pel Conselh Generau d’Aran, i serà una realitat gràcies al compromís que el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i el diputat provincial aranès, Pau Perdices, van aconseguir en l’última visita a la Val d’Aran.

En Paraules del diputat provincial, Pau Perdices, “aquesta primera intervenció donarà una solució al primer tram de la carretera de Vilamòs, el tram més complicat i permetrà que els veïns, tant d’Arres com de Vilamòs, millorin de forma substancial la seva seguretat en els seus trajectes diaris per treball”.

Els alcaldes d’Arres i Vilamòs han manifestat la seva satisfacció en veure que aquest projecte serà una realitat pendent aquest 2014.

D’altra banda, tant el síndic d’Aran, Carlos Barrera, com el conselhèr d’Irissa, Francesc Medan, han agraït el compromís de la Diputació de Lleida amb el territori, en tot subratllar que “en una situació de crisis com l’actual, veure que projectes d’aquesta magnitud tiren endavant, demostren que la política és l’instrument per poder millorar la vida dels nostres veïns”.