El ple del Conselh Generau aprova la modificació de l’Ordenança Reguladora de la Gestió de Residus Urbans de la Val d’Aran

L’ordenança contempla sancions que van de 100 a 300€ per les sancions considerades lleus, de 300 a 3.000€ per les greus, i de 3.000 a 6.000€ per les considerades molt greus

Arròs, 17 de desembre de 2018.- El ple del Conselh Generau d’Aran en sessió ordinària celebrada a la Casa del Senyor d’Arròs, ha aprovat per unanimitat la modificació de l’Ordenança Reguladora de la Gestió de Residus Urbans de la Val d’Aran.

El síndic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat que l’Ordenança Reguladora contempla drets i deures, entre ells els dels ciutadans, que poden fer suggeriments sobre com millorar el servei o la implicació de la ciutadania en el funcionament del mateix. El sindic d’Aran ha fet referencia a la dificultat en els darrers anys del funcionament del servei, sobretot a l’hivern, per les mancances de recursos de l’empresa concessionària però també pel mal us que en fan alguns usuaris que afecten a l’eficàcia i a la qualitat d’aquest servei, pel que el ple del Conselh Generau ha aprovat l’Ordenança que simplifica l’anterior i que com totes les ordenances contempla l’aspecte sancionador per a tots aquells que la incompleixen.

En aquest sentit, el sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat que l’ordenança contempla sancions que van de 100 a 300€ per les sancions considerades lleus, de 300 a 3.000€ per les greus, i de 3.000 a 6.000€ per les considerades molt greus. Si la sanció s’abona els 15 dies hàbils següents a la imposició comptarà amb una bonificació del 50% de la mateixa.

Carlos Barrera, ha explicat que aquest és un primer pas ja que es considera que a aquestes alçades el mal us que se’n fa de les illes i dels contenidors no te cap justificació i per això hi cal incidir. El sindic d’Aran ha recordat que l’empresa concessionària ha demanat al Conselh Generau d’Aran que es reconsideri el cost d’aquest servei tenint en compte que s’ha millorat molt la recollida de les 5 fraccions tractades (envasos, paper i cartró, vidre, resta i orgànic) i que sembla evident que és necessari un equip més per realitzar efectivament el servei de recollida. Barrera ha manifestat que els ajuntaments de la Val d’Aran s’hauran d’implicar molt més per possibilitar que no hi hagi vehicles que impedeixin als camions de recollida de residus accedir a les illes de contenidors per realitzar el servei.

El sindic d’Aran ha anunciat que el proper dia 20 de desembre es celebrarà un Consell d’Alcaldes en el que es demanarà als responsables municipals que els agents i vigilants municipals dediquin una part de la seva jornada al control sobretot de dipòsit de voluminosos a les illes de contenidors per detectar quines persones incompleixen l’ordenança i que facin arribar les actes al Conselh Generau d’Aran perquè pugui iniciar els expedients sancionadors corresponents.

Finalment, el sindic d’Aran, ha explicat que en el mateix Consell d’Alcaldes, també es demanarà que tots aquells ajuntaments que encara no han adaptat l’escut del seu municipi al reglament dels escuts dels ens municipals de la Val d’Aran que ho facin perquè el ple del Conselh Generau d’Aran pugui aprovar-los i desplegar amb plenitud els símbols de la Val d’Aran.

 

Comments are closed.