El Ple del Conselh Generau d’Aran acorda demanar a la Generalitat la captura i repatriació de l’os Goiat

Vielha, 15 de juny de 2018.- El Ple del Conselh Generau d’Aran reunit en sessió ordinària ha acordat avui per unanimitat de tots els grups demanar a la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya la captura i la repatriació de l’os Goiat, alliberat al Pallars el 6 de juny de 2016 en el marc del programa Piroslife. L’os Goiat, és l’únic exemplar que porta un collaret de seguiment per GPS que permet conèixer els seus moviments i la ubicació amb un decalatge mínim de 6 hores, el que dificulta la seva localització a temps real.

El sindic d’Aran Carlos Barrera, ha explicat que l’acord a què ha arribat el Ple del Conselh ve motivat pels atacs reiterats, el comportament anòmal i l’instint agressiu de l’os Goiat i la seva fixació pel bestiar equí, el maneig extensiu d’aquest bestiar en les pastures d’alta muntanya en els mesos de primavera, estiu i tardor dificulta enormement l’aplicació de mesures de protecció com poden ser la d’agrupació de ramats o tancaments perimetrals.

També cal tenir en compte que les muntanyes del Pirineu en general són muntanyes humanitzades amb una important activitat ramadera i lúdica, que ha de poder ser compartida amb la presència de l’os, per tant, si hi ha un exemplar que posa en risc aquesta convivència s’han de prendre les mesures oportunes per a garantir la pervivència d’aquests objectius.

En aquest sentit cal recordar que el passat 7 de juny el sindic d’Aran, Carlos Barrera, el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural d’Aran, Jose Enrique Arró i el conseller de Territori d’Aran, Jose Antonio Boya, es van reunir a Barcelona amb el secretari general de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ferran Falcó, i amb el director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, Ferran Miralles, per tractar els atacs d’os que s’han produït en els primers mesos de aquest 2018 i el comportament de l’os Goiat en particular, així com la reiteració d’alguns atacs que s’han produït en explotacions ramaderes properes a nuclis habitats de la Val d’Aran i que disposaven de mesures de seguretat (tancaments perimetrals i gossos de defensa) . A la reunió es va arribar a la conclusió que cal aplicar les mesures necessàries per corregir aquests comportaments anòmals.

D’altra banda, avui també s’ha celebrat a la seu administrativa del Conselh Generau d’Aran una reunió tècnica de responsables del Programa Ós de la Generalitat de Catalunya i del propi Conselh Generau d’Aran per posar en comú tota la informació disponible sobre els atacs i comportament d’alguns exemplars d’ossos a la Val d’Aran (proximitat a nuclis i atacs al bestiar en finques confrontants a les poblacions).

Amb tota la informació recollida i prenent com a referència una proposta de protocol existent a l’Estat espanyol es consensuarà un document tècnic que fixi les accions que s’han d’aplicar pel que fa als exemplars conflictius.

Finalment recordar que el Conselh Generau d’Aran té la responsabilitat del seguiment i de les indemnitzacions dels atacs d’os i en cap cas pot decidir de forma unilateral mesures de captura i translocació als llocs d’origen de qualsevol exemplar considerat conflictiu, ja que aquesta decisió s’ha de consensuar amb totes les parts implicades i ha de ser activada per la Generalitat de Catalunya.

Comments are closed.