El Ple del Conselh Generau d’Aran aprova el pressupost de 29.349.297 € per a l’any 2019

El Pressupost aprovat amb els vots a favor de CDA i l’abstenció d’UA-PSC i PRAG representa un increment de més del 6% respecte de l’any anterior

Vielha, 25 de febrer de 2019.- El Ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat avui el pressupost de la màxima institució aranesa per a l’any 2019 amb un import de 29.349.297 € que representa un increment del 6’3% respecte del pressupost de l’any 2018. El 3’3% d’aquest increment correspon a les negociacions amb la Generalitat de Catalunya i l’altre 3% a convenis i programes europeus.

El sindic d’Aran Carlos Barrera, ha explicat que el pressupost del Conselh Generau d’Aran per a l’any 2019 preveu 1 milió d’euros en inversions, entre les quals destaquen 400.000 € per al refugi de la Honeria que és un projecte de reequilibri territorial. 105.000 € al reforç i millora interior de l’estructura de l’església de Sant Joan d’Arties. 100.000 € a la millora de l’Alberg “Era Garona” de Salardú, als quals cal afegir 200.000 € d’inversió per part de l’operador Fundació Pere Tarrés. 80.000 € per a l’adquisició de nous sistemes informàtics del Conselh Generau d’Aran. 286.000 € per a l’adquisició de 2 noves ambulàncies i de l’equip d’electromedicina de les mateixes. 75.000 € per a l’adquisició d’un nou ecògraf de l’Hospital de la Val d’Aran. A aquestes inversions cal sumar els 466.000 € del conveni amb la Diputació de Lleida corresponents a l’equipament quirúrgic del segon quiròfan de l’Hospital de la Vall d’Aran, que no s’ha incorporat a les inversions per què encara no s’ha signat el conveni.

En aquest sentit el sindic d’Aran ha recordat que en el pressupost de l’any 2018 el Conselh Generau va destinar 3’5 milions d’euros a inversions per a la construcció de la nova residència geriàtrica de Sant Joan del Baish Aran, i els 1’4 milions cofinançats a través del projecte FEDER 2014-2020, la Diputació de Lleida i el propi Conselh Generau d’Aran per a la millora dels accessos al medi natural.

Les partides més destacades del pressupost son les de Salut i Benestar Social amb més de 13 milions d’euros i un increment important en la partida de Pompièrs i Emergències que gestiona tota la part del transport sanitari i que disposa d’un pressupost de 2.456.819 €. Carlos Barrera, ha manifestat que aquest és un pressupost que dona resposta a totes les responsabilitats que te el Conselh Generau i les que ha assolit com a traspàs de competències, a l’espera d’arribar a un acord amb la Generalitat de Catalunya pel que fa al model de finançament per a l’Aran. Aquest acord segons ha explicat el sindic d’Aran, contemplaria l’increment d’un 3’3% per la gestió de les pròpies competències del Conselh Generau d’Aran a través del qual s’aplicaria el mateix creixement pressupostari que el de la pròpia Generalitat el que permetria prioritzar les inversions estructurals que necessita la Val d’Aran.

El Ple del Conselh Generau d’Aran també ha tractat sobre el nou model de Servei Integral de Pompièrs i Emergències d’Aran que el Govern d’Aran està negociant amb el departament d’Interior de la Generalitat. En aquest punt el sindic d’Aran ha explicat que en aquest moment falta mantenir una darrera reunió amb el conseller d’Interior Miquel Buch per tractar de tancar l’acord que reconeix el desplegament de la Llei de règim especial d’Aran de l’any 2015.

El Ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat la modificació del contracte mixt de Gestió integral de la recollida i evacuació de residus de la Val d’Aran. El sindic d’Aran ha explicat que ja fa 3 anys es va realitzar una prova pilot de recollida de residus de fracció orgànica dels grans productors (Hotels i restaurants) que va tenir molt bona acollida i bons resultats. L’any passat es va repetir i és per això que es planteja aquesta ampliació del contracte per aquest any. Carlos Barrera ha explicat que també s’està buscant una solució per adaptar el servei de recollida selectiva a les necessitats reals de la Val d’Aran. En el contracte inicial es preveia la recollida en dies alterns i la realitat actual mostra la necessitat de recollida diària en els nuclis més importants de la Val d’Aran.

 

 

Comments are closed.