El Ple del Conselh Generau d’Aran aprova per unanimitat la Moció de suport a la consulta de Catalunya

En la sessió extraordinària tots els grups que configuren el Ple del Conselh Generau d’Aran (Convergència Democràtica Aranesa-Partit Nacionalista Aranès, Unitat d’Aran-Progrés Municipal-Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Renovador d’Arties i Garòs) han votat a favor de la moció

plen 30.09.14

El Ple del Conselh Generau d’Aran celebrat avui en sessió extraordinària ha acordat per unanimitat la Moció de suport al poble de Catalunya per la celebració de la consulta sobre el seu futur polític.

En paraules del sindic d’Aran, Carlos Barrera, “amb aquesta moció, volem ratificar el que ja es va aprovar unanimament per CDA-PNA, UA-PM-PSC i PRAG, en el Ple del Conselh Generau d’Aran del 29 d’octubre del 2012, reconeixent també el dret per decidir del poble aranès”.

D’altra banda, en aquest mateix Ple s’ha aprovat, i també per unanimitat, el requeriment de documentació a l’adjudicatari del contracte mixt de gestió integral de la recollida i evacuació de residus de la Val d’Aran, mitjançant procediment obert, amb tramitació ordinària.

La contractació es farà a favor de l’empresa JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO SAU, donat que la seva oferta presentada econòmicament ha estat la més avantatjosa per l’administració i, a més, va complir amb totes les formalitats exigides en el Plec de Clàusules aprovades el 24 de febrer de 2014.

Esperem poder implantar el nou servei de recollida i evacuació de residus de la Val d’Aran el més aviat possible i poder donar un bon servei als nostres ciutadans” ha assenyalat Carlos Barrera, síndic d’Aran.

Comments are closed.