El síndic d’Aran denuncia el dèficit estructural de la sanitat aranesa

  • La consellera d’Igualtat, Salut i Benestar del Conselh Generau d’Aran ha posat en evidència que en 2012 la Generalitat de Catalunya va reduir de manera dràstica els recursos financers al Conselh Generau d’Aran, retallant un 20% del finançament per a Aran i fent que el pressupost destinat a la sanitat de la Val d’Aran caigués un 10% mentre que el sistema sanitari català només es va reduir en un 5%

  • Durant el ple extraordinari del Conselh Generau d’Aran celebrat aquest matí, s’ha aprovat la primera modificació de crèdit del pressupost d’enguany per a poder fer front al dèficit que pateix la sanitat aranesa a causa de l’infrafinançament que hi destina la Generalitat de Catalunya

El Ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat avui la primera modificació de crèdit del seu pressupost, que inclou 900.000 euros destinats a cobrir el dèficit de la sanitat aranesa.

El sistema sanitari aranès acumula greus problemes financers originats en la retallada de recursos que la Generalitat va aplicar al Conselh Generau reduint el pressupost de la màxima institució aranesa en un 20%”, afirma de manera contundent el síndic d’Aran, Francés Boya, que afegeix que: “aquest infrafinançament ha estat assumit pel propi Conselh Generau d’Aran i ha comportat un tensionamient important del sistema financer de la institució, alhora que ha limitat el seu creixement i la implementació i desenvolupament de projectes i accions necessaris per al territori i la seva gent”.

L’any 2012, la Generalitat de Catalunya va reduir de manera dràstica la transferència de recursos al Conselh Generau d’Aran per a la gestió de la sanitat aranesa. Es va passar de 13.177.00 euros en 2011 a 10.479.000 l’any següent. El pressupost destinat a la sanitat aranesa es va veure reduït en un 10’23% mentre que la retallada que va patir el sistema sanitari català va ser del 5%.

La consellera d’Igualtat, Salut i Benestar, Maria Vergés, ha declarat que “des d’aleshores, la sanitat aranesa pateix un important infrafinançament i no s’ha tornat a recuperar la xifra inicial, tot i que la cartera de serveis assistencials ha augmentat” i afegeix que “el Conselh Generau d’Aran ha hagut de destinar un milió i mig d’euros a l’any per a cobrir aquest dèficit”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El síndic d’Aran va fer arribar fa alguns dies una missiva a la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, exposant aquesta inadmissible situació i demanant la creació, de manera urgent, d’una taula de coordinació i treball entre el departament de Salut i el Conselh Generau d’Aran per a tractar les qüestions relacionades amb la sanitat aranesa de govern a govern.

En aquesta carta, Boya també destacava que: “la pandèmia del COVID-19 ha posat de manifest que la Val d’Aran, fortament castigada per aquesta crisi, ha patit més encara per la falta de recursos, tant professionals com econòmics i, de cara a possibles rebrots, hem de solucionar aquesta situació el més aviat possible”. Així mateix, la consellera Maria Vergés, destaca que “gràcies a l’autonomia de la qual disposem en matèria de sanitat, Aran ha pogut afrontar aquesta crisi amb moltes garanties, ja que ens ha permès buscar els recursos on ha estat necessari”.

Durant el Ple extraordinari del Conselh Generau d’Aran celebrat avui, s’ha aprovat també la moció presentada pel grup de Unitat d’Aran en aquesta institució, on s’insta el govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar de manera urgent els recursos econòmics destinats al sistema sanitari aranès per a resoldre el dèficit pressupostari que pateix des de 2012.

Comments are closed.