El Síndic d’Aran es reuneix amb el nou Govern de la Generalitat de Catalunya per tractar els atacs d’ós

En la reunió es van tractar els atacs d’ós que s’han produït en els primers mesos d’aquest 2018 i el comportament de l’ós Goiat, únic exemplar que disposa d’equipament de seguiment.

També la reiteració d’alguns atacs que s’han produït en explotacions ramaderes properes a nuclis habitats de la Val d’Aran i que disposaven de mesures de seguretat (tancaments perimetrals i gossos de defensa).

 

 

Ahir, dijous 7 de juny, el síndic d’Aran, Carlos Barrera, el conselhèr d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural d’Aran, Jose Enrique Arró i el conselhèr de Territori d’Aran, Jose Antonio Boya, es van reunir a Barcelona amb el secretari general de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ferran Falcó, i amb el director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, Ferran Miralles.

En la reunió es van tractar els atacs d’ós que s’han produït en els primers mesos d’aquest 2018 i el comportament de l’ós Goiat, únic exemplar que disposa d’equipament de seguiment. També la reiteració d’alguns atacs que s’han produït en explotacions ramaderes properes a nuclis habitats de la Val d’Aran i que disposaven de mesures de seguretat (tancaments perimetrals i gossos de defensa).

Quant als desplaçaments, atacs i presència a poca distància dels nuclis urbans que s’ha pogut determinar amb exactitud per mitjà del GPS de Goiat una primera conclusió és que cal aplicar mesures de persuasió per intentar corregir aquest comportament, per tant a partir d’ara, quan es detecti la proximitat d’aquest exemplar a les zones de ramats o de proximitat a nuclis habitats es faran accions de desplaçament d’aquest exemplar.

En quant als altres exemplars que siguin localitzats en proximitats de les mateixes característiques que l’ós Goiat, s’aplicaran directament les mateixes mesures.

Els propers dies tindrà lloc a la Val d’Aran una reunió tècnica amb responsables del Programa Ós de la Generalitat de Catalunya i de França per comunicar-les les mesures preses des de la Val d’Aran i posar en comú tota la informació respecte als atacs i comportaments dels óssos tant a l’Estat francès com a la Val d’Aran i a la zona de la Pirineu català amb presència de l’ós.

En la reunió d’ahir, també es va tractar la petició formal que el Conselh Generau d’Aran farà al Departament de Territori i Sostenibilitat d’un estudi jurídic que determini la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya com Administració signant del primer Programa Life de reintroducció d’ós al Pirineu dins de l’àmbit dels atacs i del Conselh Generau d’Aran, com a responsable de la gestió de la fauna protegida.

Una altra demana que farà el Conselh Generau d’Aran serà d’un estudi tècnic que analitzi l’expansió i creixement que pot suportar aquest territori entenent que amb l’actual número d’exemplars la problemàtica social i de pressió sobre el sector ramader és un punt força crític.

Cal recordar que el Conselh Generau d’Aran té la responsabilitat del seguiment i de les indemnitzacions dels atacs d’ós i en cap cas es pot decidir de forma unilateral mesures de recapturació i translocació als llocs d’origen de qualsevol exemplar considerat conflictiu, aquesta decisió s’ha de consensuar amb totes les parts implicades i ser activada per la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

Vielha, 8 de juny de 2018

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan

Comments are closed.