El sindic d’Aran visita les obres d’ampliació de la nova deixalleria de Beusa

Vielha, 27 de setembre de 2017.- El sindic d’Aran, Carlos Barrera, acompanyat del conselhèr de Territòri, José Antonio Boya i de la resta de tècnics del Conselh Generau d’Aran, ha realitzat una visita de seguiment de les obres de construcció de la nova deixalleria de Beusa a Vielha e Mijaran. La posada en marxa d’aquest nou equipament significarà una millora considerable de la gestió ambiental i facilitarà encara més la col·laboració ciutadana en la gestió sostenible del medi ambient.

Foto 26-9-17 10 34 56

La primera fase de construcció d’aquest nou equipament, té un pressupost projectat de  374.446€ , adjudicat amb baixa econòmica de 295.438,65€, dels quals l’Agència de Residus de Catalunya n’aporta la quantitat de 250.000€. Un cop acabada la primera fase, la nova deixalleria es podrà posar en marxa amb 6 dels 14 molls dels que disposarà l’equipament un cop s’hagi completat la segona fase de construcció.

Aquesta segona fase, pressupostada en 597.943€ dotarà la instal·lació dels equipaments adequats per facilitar l’accés a tots els usuaris i millorar la eficiència de la evacuació i tractament  dels materials gestionats en aquest centre.

La nova instal·lació està construïda sobre una parcel·la d’uns 4.200 m2 cedida per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) al Conselh Generau d’Aran per a l’adequació de la instal·lació de la deixalleria que va resultar malmesa durant els aiguats de 2013.

La nova deixalleria, s’instal·la en un recinte ballat que tindrà una bàscula a l’entrada on es rebrà als usuaris que pujaran per una rampa al moll de les diferents caixes de residus generats, degudament senyalitzades, i, un cop dipositats els residus en la caixa corresponent, l’usuari continuarà per baixar per una segona rampa habilitada al final del moll i retornarà a la bàscula de recepció on l’operari lliurarà el corresponent albarà d’entrada amb descripció de les característiques dels materials lliurats a la deixalleria, tipus de residu, quantitat, data, hora, pes, etc.

Els diferents residus gestionats a la deixalleria són enviats als gestors homologats corresponents, ja sigui amb la mateixa caixa on es diposita el residu, o en gàbies habilitades pel transport segons la naturalesa del producte.

S’estima que el nombre de caixes de 30 m3 que surten mensualment de la deixalleria oscil·la entre 40 i 50. En una segona fase que s’espera que estigui en marxa la propera primavera la instal·lació estarà preparada per compactar els materials de les fraccions que així ho permetin, com per exemple el cartró i fusta, amb l’objectiu d’optimitzar el servei reduint el nombre de viatges i el cost que això representa per al Conselh Generau d’Aran i pels ciutadans.

Cal recordar que actualment la Val d’Aran desprès dels esforços del Govern d’Aran, i amb la col·laboració dels grans productors de residus i de la ciutadania aranesa, és l’11è territori de Catalunya on més residus es reciclen a través de la recollida selectiva. L’increment progressiu i la conseqüent millora dels percentatges demostra l’augment de la conscienciació ciutadana sobre la importància de la preservació del medi ambient.

Comments are closed.