El Tribunal de Justícia de Catalunya suspèn cautelarment la llicència de pesca aranesa

El Conselh Generau d’Aran no podrà expedir les seves pròpies llicències de pesca ni tampoc els permisos que deriven d’aquestes llicències.

La Generalitat de Catalunya va interposar un recurs contenciós administratiu en contra de l’Ordenança fiscal número 4 reguladora de la taxa per l’expedició de permisos, llicències i concursos de pesca recreativa a la Val d’Aran.

Com resultat d’aquest recurs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha adoptat com a mesura cautelar la suspensió de l’article 3 i de la disposició final segona de l’ordenança, fet que ocasiona que el Conselh no pugui expedir les seves pròpies llicències de pesca.

 

Imatge: Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran

Comments are closed.