Els ajuntaments petits i EMD’S d’Aran tindran el suport del Conselh Generau d’Aran per implantar l’Administració electrònica

L’Aran establirà l’interoperabilitat entre administracions públiques araneses que permetrà que en qualsevol ajuntament es puguin fer gestions relacionades amb d’altres ajuntaments o amb el mateix Conselh Generau

Vielha, 21 de desembre de 2018.- La darrera reunió de l’any del Conselh Consultiu d’alcaldes de la Val d’Aran va tractar entre d’altres qüestions sobre la implantació de l’Administració electrònica a les administracions públiques de l’Aran.

El sindic d’Aran, Carlos Barrera, va explicar en acabar la reunió que la implantació de l’administració electrònica la tenen ben resolta els ajuntaments grans de l’Aran, com Vielha e Mijaran, Naut Aran, Bossòst i Les, i el propi Conselh Generau d’Aran, però no així els ajuntaments més petits i les EMD’S als que el Conselh Generau d’Aran donarà assessorament i suport per a la seva adequació. El sindic d’Aran, va afegir que, preservant tots els aspectes de la confidencialitat de dades que marca la llei, s’establirà una interoperabilitat entre les administracions araneses que permetrà que en qualsevol ajuntament es podrà fer qualsevol gestió relacionada amb d’altres ajuntaments o amb el mateix Conselh Generau.

En la reunió també es va posar en coneixement dels alcaldes la modificació de l’Ordenança Reguladora de la Gestió de Residus Urbans de la Val d’Aran aprovada inicialment pel ple del Conselh Generau d’Aran el passat 17 de desembre. A la reunió es va demanar la col·laboració i implicació dels alcaldes per fer complir aquesta ordenança i sobretot, en tractar-se d’una ordenança que fixa drets i deures tant per part dels usuaris com de l’administració que és la prestadora del servei, perquè el servei assoleixi un major nivell de qualitat. El sindic d’Aran, va manifestar que la implicació dels ajuntaments també ha d’anar en la línia de detectar les accions que l’ordenança preveu com a sancionables sobre el mal ús que els usuaris en puguin fer del servei, com pot ser dipositar residus voluminosos o bosses fora dels contenidors, i que els ajuntaments que disposen de brigada municipal de neteja s’impliquin en la neteja dels voltants de les illes de contenidors, així com que si els vigilants municipals visualitzen un mal us per part d’algun usuari ho comuniquin al Conselh Generau d’Aran per iniciar l’expedient corresponent.

Finalment, durant el Conselh d’alcaldes, també es va demanar als ajuntaments i EMD’S d’Aran que encara no han normalitzat el seu símbol local (Escut), que prenguin l’acord corresponent i li donin tràmit al Conselh Generau d’Aran per a la seva posterior aprovació en sessió plenària. En aquest sentit,el síndic d’Aran, Carlos Barrera, va manifestar que tots els alcaldes coincideixen en l’opinió que la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, habilita al Conselh Generau d’Aran per a l’aprovació dels símbols propis i identitaris del territori aranès.

 

Comments are closed.