La Comissió d’Urbanisme de la Val d’Aran aprova inicialment la modificació de normes urbanístiques a Bossòst

  • Aquest primer informe favorable adaptarà la qualificació del sòl no urbanitzable a la legislació urbanística i de planificació territorial actual i permetrà ampliar els usos admesos en aquest tipus de sòl

Aquest matí ha tingut lloc al Conselh Generau d’Aran la Comissió d’Urbanisme de la Val d’Aran, presidida per la síndica d’Aran, Maria Vergés, i el secretari d’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra. En aquesta reunió s’ha emès un primer informe favorable, dins del tràmit ambiental, a la modificació de les Normes subsidiàries i complementàries de la Val d’Aran a Bossòst.

Les Normes de la Val d’Aran es van aprovar l’any 1982 i, en el cas del sòl no urbanitzable, són molt restrictives en els usos que s’hi admeten, limitant-los, pràcticament, a les bordes i cabanes agropecuàries de tipologia tradicional, refugis d’alta muntanya i alguns tipus d’equipaments.

Des d’aleshores, s’han aprovat diversos instruments de planificació territorial i urbanística que, entre d’altres, amplien els usos permesos en aquest tipus de sòl. Així, hi tenen cabuda, per exemple, els càmpings i activitats recreatives, sempre que siguin compatibles amb els valors ambientals i ecològics del sòl no urbanitzable.

Actualment, el sòl no urbanitzable al municipi de Bossòst està qualificat com a rústic, amb usos preferents agropecuaris, i de protecció especial, on només es poden ubicar usos compatibles amb la condició natural i amb la preservació de bordes i cabanes.

Mitjançant el canvi en les Normes, el sòl no urbanitzable es qualificarà com de protecció especial (espais PEIN, Xarxa Natura 2000) i de protecció preventiva, possibilitant una ampliació dels usos admesos.

Amb l’informe que ha emès avui la comissió s’inicia la tramitació ambiental de la modificació de les Normes, que també haurà de superar la corresponent tramitació urbanística.

Comments are closed.