La necròpsia de Cachou sense conclusions fins tenir els resultats de les analítiques

  • De moment es constata de manera preliminar que podria haver estat atacat per un altre os e que va caure d’uns 40m

El Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) de la UAB, ha comunicat els primers resultats de la necròpsia de l’os Cachou que, junt amb l’acta de recollida del cadàver, han permès verificar de manera preliminar una agressió produïda molt probablement per un altre os i una caiguda d’uns 40m per un terreny molt abrupte.

La pendent per on havia rodolat i caigut Cachou ja va poder ser inspeccionada en el moment de recuperar el cos de l’animal, mentre que durant l’examen de la necròpsia s’ha pogut constatar que presentava ferides perforants amb hemorràgies al costat esquerre del cap (per sota de l’orella i coll proximal), que corresponien a ferides antemortem. En tractar-se d’un mascle adult, es dedueix que només un altre os pot causar-li aquestes lesions.

L’os mostrava un bon estat corporal i no s’ha observat cap lesió macroscòpica ni òrgan vital alterat. Malgrat això, es realitzaran proves complementàries per a descartar causes infecto-contagioses i altres. Atesa la situació de confinament provocada pel Covid-19, els laboratoris no treballen al ritme habitual i els resultats de les analítiques poden tardar algunes setmanes. Fins aleshores no es podrà elaborar l’informe complet de la necròpsia.

Comments are closed.